Πραγματοποιήση εργαστηρίων(Δηλώσεις Συμμετοχής) vol2

Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος “Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα” (Κ.Α.Μ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει ξανά τα εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης και

Διαβάστε Περισσότερα »

Εργαστήρια Κομποστοποίησης και Κυκλικής Οικονομίας

Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου Κ.Α.Μ.Ε. που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο πραγματοποιήσε έναν κύκλο 2 εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο

Διαβάστε Περισσότερα »

Πραγματοποιήση εργαστηρίων(Δηλώσεις Συμμετοχής)

Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος “Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα” (Κ.Α.Μ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης και μείωσης απορριμμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα »

Νέος εκπαιδευτικός οδηγός για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή για μαθητές και μαθήτριες(pdf)

Τους τελευταίους μήνες υλοποιείται το πρόγραμμα «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω-Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα (ΚΑΜΕ)», από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, το κέντρο πληροφόρησης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» και τον Δήμο Δέλτα, στο

Διαβάστε Περισσότερα »

Νέο πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την ορθολογική και βιώσιμη διαχήρηση των οικιακών αποβλήτων: «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα»

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του νέου προγράμματος «Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα» (Κ.Α.Μ.Ε.), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στο δημαρχείο

Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω- Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα (Κ.Α.Μ.Ε.)

Σκοπός: Σκοπός του έργου με τίτλο «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω- Κομποστοποιώ στον Δήμο Δέλτα» με ακρωνύμιο «Κ.Α.Μ.Ε.» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα »