Κοινή Δήλωση 293 Οργανώσεων για το νέο Νομοσχέδιο της ΚτΠ

Με την παρούσα επιστολή που συνυπογράφουν 293 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θέτουμε υπόψιν σας τους προβληματισμούς και προτάσεις μας επί του νέου νομοσχεδίου που εισάγει το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και τον Εθελοντισμού

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), άτυπες ομάδες και εθελοντικοί φορείς που έχουν στηρίξει και στηρίζουν διαχρονικά τη χώρα σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ή/και κρίσιμες στιγμές της. Από την επί δεκαετιών ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου έως τις πυρκαγιές στο Μάτι, τις πυρκαγιές του 2021, την οικονομική κρίση του 2010 με τις επακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις, την προσφυγική κρίση, την κλιματική κρίση, τις αδυναμίες του συστήματος υγείας, την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους ευπαθέστερους των συμπολιτών μας και σε τόσα άλλα γεγονότα, η Κοινωνία των Πολιτών είναι πάντα και πρωτίστως παρούσα

Η αναγνώριση του μεγέθους της κοινωνικής προσφοράς και η υπεραξία του κοινωνικού αντικτύπου όλων αυτών των πρωτοβουλιών και οργανώσεων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Πολιτείας

Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η ανάγκη για μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση με σκοπό να ορίσει τις σχέσεις ΚράτουςΚοινωνίας των Πολιτών, να προωθήσει τον εθελοντισμό, να καταργήσει περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλίσει ένα διαφανές και ανεξάρτητο περιβάλλον δημιουργίας και λειτουργίας των κοινωφελών οργανισμών είναι μεγάλη και αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ΚτΠ

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ενώ επί της αρχής απαραίτητο, φαίνεται να απέχει πολύ από την παραπάνω προσέγγιση. Εξαρχής και από τον ορισμό του σκοπού του διαφαίνεται η έλλειψη ουσιαστικού πλαισίου ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της ΚτΠ και η στόχευση αυτού αποκλειστικά σε ζητήματα ελέγχου και ρύθμισης κρατικών χρηματοδοτήσεων

Η προβληματική αυτή προσέγγιση ξεκινά από τη διαπίστωση ότι μεγάλος αριθμός των διατάξεων αποδυναμώνει, έως σημείου αφανισμού, τις μικρότερες και οικονομικά μη εύρωστες οργανώσεις και κατεπέκταση την ποικιλομορφία και την πολυφωνία της ΚτΠ. Οι διατάξεις, ενώ φαινομενικά δημιουργούν εχέγγυα διαφάνειας, στην πραγματικότητα επιβαρύνουν τη λειτουργία των ΟΚοιΠ, αποθαρρύνουν, δυσχεραίνουν ή αποτρέπουν την ίδρυση νέων οργανώσεων, αντί να αναδείξουν, να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τον Τρίτο Τομέα.

Βασικά Σημεία τα οποία αξιολογούμε πως απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Παρότι αναγνωρίζουμε τη σημασία των υπό περίπτωση φορολογικών κινήτρων και φοροτεχνικών διευκολύνσεων για τις μεγάλες ΟΚοιΠ και για τους ιδιώτες δωρητές και υποστηρικτές αυτών, του άρθρου ΣΤ, με μία δεύτερη ανάγνωση φαίνεται να αφορούν στην πλειονότητά τους μόνο τις εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο οργανώσεις, αποκλείοντας κατά συνέπεια τις νέες, μικρές και οικονομικά αδύναμες οργανώσεις, αποτρέποντας παράλληλα την ανεξάρτητη υποστήριξή τους από τον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα κατά την περίοδο που το έχουν εξ ορισμού περισσότερο ανάγκη, ήτοι κατά την εκκίνησή τους

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ενώ παγκοσμίως στον 3ο Τομέα επικρατεί μία τάση μείωσης των παγίων εξόδων δημιουργώντας ευέλικτες υποδομές με στόχο την αξιοποίηση των ιδιωτικών πόρων έσω δωρεών) και των δημοσίων έσω κρατικών χρηματοδοτήσεων) επί το πλείστον για την εξασφάλιση των λειτουργικών εξόδων της εκάστοτε παρέμβασης και άρα την αύξηση έστω του πρόσκαιρου αντικτύπου του χρηματοδοτούμενου προγράμματος, αντιθέτως το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου εκ των πραγμάτων θα αυξήσει σημαντικά τα πάγια έξοδα μιας οργάνωσης ακόμα και σε περιόδους που δεν εξυπηρετεί προγράμματα, δεν λαμβάνει δωρεές ούτε κρατικές χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, δεν προνοεί με ποιον τρόπο θα καλυφθούν τα νέα ανελαστικά κόστη λειτουργίας που εισαγάγει το Ν/Σ, την ίδια στιγμή που ήδη αποδυναμώνει τη δυνατότητα μιας οργάνωσης για ανεξάρτητη χρηματοδότηση (βλ. προηγούμενο σχόλιο). Παραδείγματος χάριν, ενώ οι εξωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι που επιβάλλει το Ν/Σ για την ένταξη στο Ειδικό Μητρώο, είναι ήδη καθιερωμένοι σε ορισμένες κατηγορίες ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε πολλές συνεργασίες με κοινωφελή ιδρύματα και ανεξάρτητους χρηματοδότες, είθισται να καλύπτονται πάντοτε από την ίδια τη χρηματοδότηση. Σε διαφορετική περίπτωση προκύπτει το εύλογο ερώτημα για το πώς θα έχουν a priori εξασφαλιστεί τα νέα πάγια έξοδα που δημιουργεί το Ν/Σ για ένταξη στο Ειδικό Μητρώο, αφού χωρίς την ένταξη στο Ειδικό Μητρώο δεν θα υφίστανται όλες οι φοροαπαλλαγές και θα μειωθούν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το Ν/Σ απαγορεύει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με μέλη της διοίκησης μιας ΟΚοιΠ (το δε επιτρεπτέο ποσοστό 3% των εργαζομένων μοιάζει αυθαίρετο και συνιστά διάκριση σε βάρος τους, αποκλείοντας τον μεγαλύτερο όγκο των οργανώσεων οι οποίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων). Παραδείγματος χάριν, σε μία οργάνωση με 10 εργαζομένους, μέλη της διοίκησης δύναται να είναι 0,3 εργαζόμενοι(!), ενώ βάσει της έρευνας Θαλής ΙΙ (2020) το 72% των ελληνικών οργανώσεων απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους ούτως ή άλλως

Η ίδια διάκριση αφαιρεί το δικαίωμα σε εργαζομένους να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης μιας ΟΚοιΠ, αποκλείοντας παράλληλα από το Ειδικό Μητρώο οργανώσεις που έχουν επιλέξει να μην διαχωρίζουν το σώμα εκείνων που αποφασίζουν από το σώμα εκείνων που

εκτελούν τις αποφάσεις. Σε πρακτικό επίπεδο μειώνεται, επίσης, η δυνατότητα μιας οργάνωσης να απασχολεί μέλη της με επαγγελματική ειδίκευση στο αντικείμενο δράση της οργάνωσης

Τέλος, αναφορικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων μελών των οργάνων της διοίκησης ΟΚοιΠ, η εξαιρετικά ευρεία απαρίθμηση ποινικών αδικημάτων, ακόμα και πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως η κλοπή και η συκοφαντική δυσφήμιση, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος της ποινής ή τον χρόνο τέλεσης αυτών, που αποκλείει την πρόσβαση στο Ειδικό Μητρώο, έχει αμιγώς τιμωρητικό χαρακτήρα και συνιστά υπερβολικό περιορισμό του Δικαιώματος του Συνεταιρίζεσθαι. Εκτός του ό,τι αποκλείει εξ ορισμού οργανώσεις που λόγου χάριν υποστηρίζουν την επανένταξη πρώην φυλακισμένων, πρακτικά αποκλείει την ενσωμάτωση πλήθους ευάλωτων ομάδων αφού ο πρότερος σύννομος βίος κρίνεται απαραίτητος για τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις μιας συλλογικής και κοινωφελούς δραστηριότητας, άρα μειώνοντας και τις πιθανότητες ενδύναμωσής τους

Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί πως μεγάλος αριθμός καταστατικών που αφορούν σε σωματεία τοποθετούν τη Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο διοίκησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η διάταξη αυτή να αφορά σε χιλιάδες πολίτες που μετέχουν σε συλλογικά σχήματα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Την οριζόντια και χωρίς διακρίσεις (εθελοντές πλήρους απασχόλησης, περιστασιακοί εθελοντές, εθελοντές μερικής απασχόλησης, εθελοντές εκτάκτου ανάγκης, διεθνείς εθελοντές) υποχρέωση εγγραφής των εθελοντών στο ΕΡΓΑΝΗ. Ιδίως σε περιπτώσεις πρόσκαιρης, ολιγόωρης ή έκτακτης εθελοντικής απασχόλησης, η συμμετοχή σε μαζικές εκδηλώσεις η λύση που προτείνεται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ συνεχίζει να αφήνει τις οργανώσεις και τους εθελοντές τους εκτεθειμένους

Είναι αλήθεια ότι η όποια νέα νομοθεσία θα πρέπει να ενισχύει, να διευκολύνει και να προστατεύει τον εθελοντισμό, μέσω ενός απλοποιημένου παραμετροποιήσιμου μηχανισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δημιουργούν υπέρμετρα λογιστικά, διοικητικά και οικονομικά βάρη στις ΟΚοιΠ, ιδίως σε όσες έχουν μικρό κύκλο εργασιών ή βρίσκονται στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, πολλώ δε μάλλον όταν πολλά σημεία παραμένουν ασαφή και παραπέμπουν σε μελλοντικές αποφάσεις

Αγνοεί το γεγονός ότι αυτές ακριβώς οι οργανώσεις είναι που χρήζουν υποστήριξης, ειδικότερα στα πρώτα τους βήματα (προφανώς αρκετά πέρα από την τριετία), ενώ καταλήγει να συντελεί σε μεγάλο βαθμό στον αποκλεισμό δημοκρατικά οργανωμένων πρωτοβουλιών και ενώσεων (σωματείων και ΑΜΚΕ) από το Ειδικό Μητρώο των ΟΚοιΠ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

Στο σημείο αυτό εντείνεται ο προβληματισμός που αφορά στην έλλειψη σαφούς πρόβλεψης σχετικά με την παράλληλη ύπαρξη διαφόρων μητρώων και εποπτικών αρχών, τη συνέχεια αυτών, τη σύνδεσή τους ή την ενοποίησή τους, και τον σχετικό χρονικό ορίζοντα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ασάφεια στο μέλλον και επιπλέον γραφειοκρατία. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου έναντι των υφιστάμενων άλλων διατάξεων που ισχύουν για την υπαγωγή των φορέων σε μητρώα άλλων Υπουργείων. Στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη αναφέρεται η ύπαρξη τουλάχιστον ακόμα εννέα (9) Μητρώων, χωρίς να προσμετρούνται τα αντίστοιχα από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, η ένταξη στα μητρώα που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν συνεπάγεται ουδεμία γραφειοκρατική ή διοικητική ελάφρυνση για τις ΟΚοιΠ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με το παρόν Ν/Σ ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων και κράτους, με το να μην υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θεματικών και σταθερών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείων και οργανώσεων που εφαρμόζουν στον τομέα τους και στην όποια διαδικασία αξιολόγησης της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας σε ετήσια ή όποια άλλη χρονική βάση από τις οργανώσεις. Επιπλέον, απουσιάζει ένας σαφής χρονικός προγραμματισμός για κάθε απαιτούμενο στάδιο και κυρίως ο καθορισμός του χρόνου στον οποίο θα δεσμεύεται η Υπηρεσία να απαντά/διευθετεί ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία

Ανταυτού δημιουργείται μια Διεύθυνση/Υπηρεσία με ασαφείς χρονικές και διοικητικές αρμοδιότητες, που σε περίπτωση υποστελέχωσης ή αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στον πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, κινδυνεύει να αποτελέσει αιτία μεγάλων καθυστερήσεων αλλά και πηγή πολλών δυσλειτουργιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Όπως παραδείγματος χάριν πρόσφατα βιώσαμε με την υποστελέχωση του αντίστοιχου Μητρώου στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Το ζήτημα του χρηματικού παραβόλου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αλλά και της ετήσιας ανανέωσης αποκλείει οργανισμούς με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας σε έναν ανεξάρτητο χώρο, πολλώ δε μάλλον όταν δεν συγκεκριμενοποιείται από τις οικείες διατάξεις ο λόγος ύπαρξης αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης αυτού από το δημόσιο έναντι ενδεχομένως της αξιοποίησης για τους σκοπούς του οργανισμού

Με την παρούσα επιστολή μας, ως αυτή συνυπογράφεται, επισημαίνουμε τα προβληματικά σημεία του σχεδίου νόμου και ζητούμε να εισακουστεί, στο πλαίσιο προτάσεων, η άποψη των ΟκοιΠ καθώς βιώνουν εκ των έσω την υφιστάμενη πραγματικότητα. Θεωρούμε απαραίτητο να προστεθούν συγκεκριμένες ωφέλειες για τις ΟΚοιΠ, οι οποίες θα απορρέουν από την ένταξή τους στα μητρώα, να εναρμονιστεί η διαδικασία ένταξης με αυτή του ευρωπαϊκού πλαισίου, να δημιουργηθεί ένα διαφανές πλαίσιο χρηματοδότησης ΜΚΟ που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα επιπλέον ελέγχων και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η αυτόνομη λειτουργία και ο κοινωνικός τους χαρακτήρας. Κυρίως, όμως, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία η

ρύθμιση αυτή να αποτελέσει ένα γόνιμο και ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου που θα επιτρέπει την παραγωγή αξιόπιστων πληροφοριών τόσο για τις περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων αλλά για το πλαίσιο της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών. Αν η προσπάθεια που εκκινεί αυτό το σχέδιο νόμου δεν ευδοκιμήσει ώστε να λειτουργήσει καίρια και αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση, η καχυποψία και τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί στο ευρύ κοινό θα διογκωθούν και αυτό πλέον θα είναι μη αναστρέψιμο σε μια κοινωνία που επικαλείται τη δημοκρατία, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή και τη διαφάνεια και παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο όγκο ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων

Αιτούμαστε από την πλευρά σας να υποστηρίξετε τα αιτήματά μας, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών σχολίων και προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης opengov.gr και να εξασφαλίσετε την ψήφιση ενός συμπεριληπτικού, δίκαιου, εφαρμόσιμου και αναπτυξιακού νομοσχεδίου για όλη την Κοινωνία των Πολιτών, τους Εθελοντές της και τους Ωφελούμενούς της

Οι υπογράφουσες οργανώσεις (αλφαβητικά

«95», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

4C Cooperate Communicate Create Change 

50και Ελλάς 

Action Art/Εικαστική Δράση 

ACTIONAID ΕΛΛΑΣ 

ACTUALLY I CAN HEALING & COACHING THERIC AKADEMY ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ ADHD Hellas Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ 

Aegean patrol 

AgroID Κοιν.Σ.Επ. 

ANIMA 

Anna Lindh Foundation – Greece 

ARCADIAN SCREENINGS AMKE 

ARTOGETHER-Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία 

ATHENS MAKERSPACE 

Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 

AZA- Arid Zone Afforestation NPO 

Balkans Beyond Borders 

Bizrupt 

Bloode 

Civil Act ΑΜΚΕ 

Common Ground Greece 

Communitism 

COMPASS for Refugee Youth 

CuriousIQ 

Dagipoli Dance Co 

DRC Greece

ECOCITY 

Electra Energy Cooperative 

Elite rescue team 

Emfasis Foundation 

Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών 

Equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ 

ethelon 

Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε. 

Fenix – Humanitarian Legal Aid 

Food On 

Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Generation 2.0 RED 

GIVMED Share medicine Share life 

GROWTH HUB 

Handicap care hellas 

Hellenic Youth Participation 

HIAS Ελλάδος 

HIGGS 

Home-Start Ελλάς 

Homo Digitalis 

HUMAN CAST ΑΜΚΕ 

Humanity Greece 

HumanRights360 

I seas / Hippocampus Marine Institute 

iaSEAs 

IFOAM AgriBioMediterraneo 

Impact Hub 

Include 

InCommOn 

InfinityGreece ΚΟΙΝΣΕΠ 

Inter Alia (ΑΜΚΕ) 

InterMediaKT – Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης 

International Rescue Committee Hellas (IRC) 

INTERSOS Hellas 

iSea, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ithaca Laundry 

KMOP 

Koinsep frontidastospiti 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

KOSMOS Ε.ΠΑ κοινσεπ 

liminal – Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

Mamagea / Μαμαγαία ΑΜΚΕ 

MEDASSET – Mediterranean Association to Save the Sea Turtles

Melissa Network 

MOm/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗς ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Natura Di Zante 

Off Stream – Καινοτομία και Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Openous Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα 

People Behind 

PRAKSIS 

Proud Seniors Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50 και άνω) QualityNet Foundation 

Refugee Support Aegean (RSA)/ Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) Refugee Trauma Initiative RTI Hellas 

RSF Hellas 

SALVIA BURN ASSOCIATION 

Save Your Hood 

SHE-Society for Help & Empowerment 

Socialinnov 

SolidarityNow 

SPIN – Space Innovation Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

TEDxAthens Event Company AMKE 

Terre des hommes Hellas (Γη των ανθρώπων/ Τdh) 

The Climate Collective 

The Green Tank 

Thess-δίκτυο Άτυπο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης 

Travelectors Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

TWIXTlab 

vhlfa alliance Greece 

Vouliwatch 

WAMBO CITY WASTE PICKERS 

Women Do Business ΑΜΚΕ 

Women In Olive Oil Greece 

Womens Cluster (AWomanCanBe.org) 

WWF Ελλάς 

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS 

Ακαδημία Επιχειρηματικότητας 

ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ 

Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη νόσο Alzheimer και την υγιή γήρανση Αλληλεγγύη Λέσβου 

ΑΜΚΕ Μονοπάτια Αλληλεγγύης 

ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΙΞ in art) 

ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Κοιν.Σ.Επ

ΑΝΤΑΜΑ Α.Μ.ΚΕ 

ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών/ARION- CETACEAN RESCUE AND REHABILITATION RESEARCH CENTER 

ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

ΑΡΧΕΛΩΝ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Φαιναρέτη” 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ν.Α.Ο(ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ) 

ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΖΩ 

Γέφυρες Φιλίας 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Γυναίκες στη Διεθνή Ασφάλεια – Ελλάς 

Διαβάζω για τους Άλλους 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΛΛΑΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 

ΔΙΚΤΥΟ “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Δίκτυο Κ.Α.Π.Α..) ΔΙΟΤΙΜΑ Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα 

Δράση για την άγρια ζωή 

ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ 

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα” 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών ο Ήφαιστος 

ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας 

Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία 

Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER 

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας 

Ελληνικη Εταιρεια Alzheimer και Συναφων Διαταραχων Ν. Ξανθης. 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ “Intersex Greece” 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

Ελληνικό Γραφείο Greenpeace 

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 

Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Ελληνικός Σύλλογος για την Αταξία του Φρίντριχ 

Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Ένωση Γυναικών άνω των 40 

Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος & Φίλων ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ “Η Ποιότητα της Ζωής”- Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. 

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ – ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ¨ Ο ΝΗΡΕΑΣ ” 

Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης – CretanS.C.ENT. 

Επιδέρμια- Πανελλήνιος σύλλογος ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα Εσύ στην Ευρώπη / You in Europe 

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ 

Εχεδώρου Φύσις 

ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ 

Θάλασσα Αλληλεγγύης – Thalassa of Solidarity 

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

θέτις ΑΜΚΕ 

Θύμησης ΑΜΚΕ 

Ιάνθη αμκε -Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 

Ίδρυμα για το Παιδί “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” 

ΙΗΣΩ – Σύλλογος Υποστήριξης Ρευματοπαθών Δυτικής Αττικής 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν.ΙΝΚΑ 

Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ M-EATING HUB AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας – Be Positive 

Ιριδα – Κέντρο Γυναικών 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΜΚΕ 

Καθετή 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κάριτας Ελλάς 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Κέντρο Ερευνώ Ρίζες ΑμΚΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου 

Κίνηση Εθελοντών SCI-Ελλάς 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΑμΚΕ 

ΚΟΙΝΣΕΠ ” Ασκληπειαδες” 

Κοιν.Σ.Επ Ιστία Αιγαίου 

Κοιν.Σ.ΕΠ. Αpicco, Community_based Art 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ “ΕΔΡΑ” Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αποκατάστασης και Ένταξης Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού Οι Γέφυρες 

Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ 

ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ Συλλογος Ασθενων και Φιλων Πασχοντων απο Κληρονομικα Μεταβολικα Νοσήματα 

ΚΡΟΜΑ ΑΜΚΕ 

Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας 

Λυσώ εκπαιδευτική διαχειριστική ΑΜΚΕ 

Μαθαίνω Διατροφή ΑΜΚΕ 

ΜΑΜΑΚΑ- ΜΑΜΑδες για την ΚΑνναβη 

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA 

Μηχανικοί της Γης 

Μπορούμε 

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά AMKE 

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών 

ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 

Οικολογικός Πολιτιστικός σύλλογος Χαϊδαρίου 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑγκαλιαΖΩ 

Ομιλος Ουνέσκο Σερρών 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών (Women On Top) Οργάνωση Γη 

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιων με νεοπλασία «Ηλιαχτίδα» Παγκρήτιος Σύλλογος Νεανικού Διαβήτη (ΠΑΣΥΝΕΔ) 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΑΜΚΕ 

ΠΑΝΔΟΙΚΟ Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 

Πανελλήνια Βιοτράπεζα Νευρολογικών Νοσημάτων (ΠΑΒΙΝΝ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με χρόνιες ρευματοπάθειες ΡΕΥΜΑΖΗΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ “Η Παρέμβαση” Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ – ΓΑΛΗΝΟΣ Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης (Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική νόσο) Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών με Σύνδρομο Prader-Willi 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΣΠΑΜΑ) 

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας,Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων “Η Καρδιά του Παιδιού” 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – CISD Περιοδικό Δρόμου “Σχεδία” 

Πίνδος Περιβαλλοντική 

Πολιτιστικό Κέντρο Anasa 

Πολιτιστικός Οργανισμός “Δρόμοι της Ελιάς” 

Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας Θράκης Εσαεί εν Ροη 

Πολύχρωμο Σχολείο 

ΠΡΑΞΙΣ 

Προστασία Υποθαλάσσιων Σχηματισμών Ηφαιστείου Σαντορίνης “Dive In Action’ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ AMKE 

ΣΟΦΨΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ 

Σύλλογος “ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ” 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Σύλλογος Ατ. Με Κιν. Πρ. Και Φίλων Περπατώ 

Σύλλογος ατόμων με νόσο του κρον και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας 

Σύλλογος Ατομων με Σ.Κ.Π 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – LALIBELA 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες “Η Αγία Σοφία” Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρων Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΦΨΥ) ΗΜΑΘΙΑΣ Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σύλλογος Πολιτών υπέρ των ρεμάτων, Ροή 

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης 

Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας 

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα 

Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer Και Συγγενών Διαταραχών

Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο 

Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου 

Σχεδία στην πόλη – Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα 

ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ “ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ” 

Σωματείο Culture for Change 

Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης 

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) 

Τεχνοδρομώ 

ΤΡΙ.ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 

ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διαχείριση και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά Οικοσυστήματα 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ 

Φίλοι του Μόντε / Friends of Monde 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση 

ΦΙΛΟΤΗΣ 

ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 

ΦΩΤΟΕΣΣΑ

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *