Biciklopedia 2013 / Ποδηλατοπαίδεια 2013

H ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΑΙΔΕΙΑ 2013 πρόκειται για μια γιορτή για το ποδήλατο που θα διαρκέσει 4 ημέρες από την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013. Θα πάρουν μέρος, νέοι, ποδηλάτες, εκπρόσωποι ποδηλατικών τυπικών ή άτυπων ομάδων και οργανώσεων, εκπρόσωποι δήμων σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας από την Θεσσαλονίκη, τις πόλεις του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων και την υπόλοιπη Ελλάδα που ασχολούνται με την αστική ποδηλασία, τις ποδηλατικές περιηγήσεις, τον ποδηλατικό τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη και όμορους δήμους, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και θα περιλαμβάνει συνέδριο με ομιλίες και παρουσιάσεις, εργαστήρια και παράλληλες εκδηλώσεις.

Η θεματολογία αφορά ενδεικτικά θέματα όπως:

 • Θέματα ποδηλατικής πολιτικής στις υποδομές, στην εκπαίδευση, στον Κ.Ο.Κ., στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην υγεία, την απασχόληση.
 • Τεχνικά θέματα όπως η επιλογή και ο τεχνικός έλεγχος του ποδηλάτου, συχνές βλάβες και επιδιορθώσεις, ποδηλασία στην πόλη με ασφάλεια και συχνοί κίνδυνοι.
 • Ποδηλατικός και κοινωνικός ακτιβισμός όπως τα “Critical Mass”, οι ποδηλατικές πορείες για κοινωνικό σκοπό, κοινωνικές πρωτοβουλίες για επισκευές όπως τα «Bike Kitchens”
 • Ποδήλατο και επιχειρηματικότητα όπως κοινωνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ταχυμεταφορών με ποδήλατο (cargo-bikes, bike-couriers), συνεργεία ποδηλάτων.
 • Ποδηλατικός τουρισμός.

Η ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΑΙΔΕΙΑ 2013 έχει ως στόχους

 • Tην προώθηση της ενασχόλησης των νέων σε κοινωνικές πρωτοβουλίες για το ποδήλατο και την βιώσιμη μετακίνηση
 • Tην παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για κρίσιμα ποδηλατικά θέματα όπως ασφάλεια και κώδικας καλής συμπεριφοράς.
 • Την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας με βάση το ποδήλατο
 • Την δημιουργία ενός πανελλήνιου δικτύου συνεργασίας ποδηλατών και ποδηλατικών οργανώσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, για τον εντοπισμό των ελλείψεων σε θέματα ποδηλατικής πολιτικής όπως ασφάλεια και εκπαίδευση, σχεδιασμός και διαχείριση των μεταφορών, περιβάλλον και υγεία, για την ευαισθητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την διάδοση του ποδηλάτου και την αναγνώριση των ωφελειών της ποδηλασίας για τα άτομα και την κοινωνία.
 • Την συνάντηση, γνωριμία, ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία προοπτικών συνεργασίας, αλλά και την διασκέδαση των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής στην Ποδηλατοπαίδεια 2013. Η συμμετοχή είνα δωρεάν αλλά η εγγραφή υποχρεωτική. Πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου

 • 16:00-18:00 Εγγραφές Συνέδρων / Registration
 • 18:00-18:30 Παρουσίαση «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» / Presentation “SOCIAL ENTERPRISES”
 • 18:30-20:00 Ανοιχτή Συνέλευση «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» / Open Discussion “GREEK CYCLING FEDERATION”
 • 20:00-21:30 Προβολές / Screenings
 • 21:30 Πάρτι Καλωσόρισματος / Welcome

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου

 • 09:00-09:30 Εγγραφές Συνέδρων / Registration
 • 09:30-10:00 Επίσημη Έναρξη – Χαιρετισμοί / Official Opening – Greetings
 • 10:00-12:00 1η Ενότητα – Ποδηλατική Πολιτική (Ανάγκες χρηστών, ηγεσία & πολιτική δέσμευση, μέσα & προσωπικό, υποδομές & ασφάλεια). / 1st Session – Cycling Policy (User needs, leadership and political commitment, means & staff, infrastructure & security)
  • “Δυσκολίες κατά το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα” – Ομιλήτρια: Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
 • 12:00-12:30 Διάλειμμα / Coffee Break
 • 12:30-14:00 2η Ενότητα – Ποδηλατική Πολιτική (Ενημέρωση & Εκπαίδευση, Προώθηση & Συνεργασίες, Συμπληρωματικές Δράσεις) / 2nd Session – Cycling Policy (Updated & Training , Marketing & Partnerships, Additional Actions)
 • 14:00-15:30 Γεύμα / Lunch
 • 15:30-17:00 Κοινωνικές Πρωτοβουλίες & Ποδηλασία / Social Initiatives & Cycling
 • 17:00-19:00 Critical Mass

Σάββατο 30 Νοεμβρίου

 • 09:00-10:00 Εγγραφές Συνέδρων
 • 10:00-12:00 Εργαστήριο “Πιστοποιητικό Ποδηλατικής Επάρκειας” / Workshop “Bikeability”
 • 12:00-12:30 Διάλειμμα / Coffee Break
 • 12:30-15:00 Εργαστήριο “Ίδρυση & Λειτουργεία Εταιρείας Μεταφορών με Ποδήλατο” / Workshop “Setting-up & Running a Cycle Based Delivery Business”
 • 15:00-16:30 Γεύμα / Lunch
 • 16:30-19:00 Εργαστήριο “Τι χρειάζεσαι για ένα Ποδηλατικό Ταξίδι μεγάλης απόστασης” / Workshop “What you need for a long distance Cycling Tour”.
 • 21:00 Πάρτι / Party

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου

 • 09:00-10:30 Εργαστήριο “Ποδηλατικός Τουρισμός: Ευκαιρίες για απασχόληση” / Workshop “Cycling Tourism: Employment opportunities”.
 • 10:30-11:00 Λήξη Συνεδρίου / End of Conference
 • 12:00-17:00 Ποδηλατική Εκδρομή εκτός Θεσσαλονίκης

 

Εργαστήρια/Workshops

Δηλώστε Συμμετοχή

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής στην Ποδηλατοπαίδεια 2013. Η συμμετοχή είνα δωρεάν αλλά η εγγραφή υποχρεωτική.Πατήστε ΕΔΩ
[Our article in English]

BICIKLOPEDIA 2013 is a feast for bicycle that will last 4 days where young cyclists , representatives of formal or informal cycling groups and organizations , representatives of municipalities in sustainable mobility issues from Thessaloniki metropolitan area and from the Network of Greek Green Cities (www.depp.gr) and the rest of Greece for urban cycling, cycling tourism and sustainable mobility will meet from Thursday, November 28 to Sunday, December 1, 2013. The event will take place in Thessaloniki and neighboring municipalities, public and private spaces and will include conference speeches, presentations, workshops and various events. Biciklopedia has already received a fund and will be part of the pilot actions for European Youth Capital Thessaloniki 2014 http://www.thessaloniki2014.eu/en/37-biciklopedia.htmlThe conference and the workshops will focus on issues such as:

 • Cycling policy in infrastructure, education, traffic code , transport , tourism , health , employment .
 • Technical issues such as the selection and technical control of the bicycle , frequent breakdowns and repairs , cycling in the city safely and frequent hazards.
 • Cycle and social activism as “Critical Mass”, cycling for social purpose , social initiatives for repairs such as «Bike Kitchens”
 • Bicycle and entrepreneurship as social enterprises , courier bike (cargo-bikes, bike-couriers), repair bicycles.
 • Cycling tourism.

The Biciklopedia 2013 aims at:

 • promote the engagement of young people in social initiatives for cycling and sustainable travel.
 • the production of information and educational material on critical issues such as bicycle safety and traffic code for cyclists
 • promote youth entrepreneurship
 • creating a national network cooperation for cyclists and cycling organizations to exchange information and expertise on identifying gaps in the cycling policy issues such as safety and training , planning and management of transport , environment and health , to raise public and private bodies the dissemination of the bike and the recognition of the benefits of cycling for individuals and society.
 • to meet , exchange views, creating prospects of cooperation , but also have fun for participants.

 

Please fill the form to register at Biciklopedia 2013. PARTICIPATION IS FREE BUT REGISTRATION IS OBLIGATORY. Please click HERE

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *