Απόρριψη από την Επίτροπο Αλιείας του ελληνικού αιτήματος για παράταση λειτουργίας της βιντζότρατας.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων συμφωνεί με την απόρριψη από την Επίτροπο Αλιείας Μαρία Δαμανάκη του Ελληνικού αιτήματος για παράταση λειτουργίας της βιντζότρατας.

Με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1967/2006 για την αλιεία στην Μεσόγειο, ζητήθηκε και από την Ελλάδα να προχωρήσει στον καθαρισμό θαλασσίων περιοχών που θα προστατεύονται από την αλιεία καθώς και τα ενδεχόμενα διαχείρισης που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε αυτές.

Με την χρήση καταστροφικών αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων (μηχανότρατες, βιτζότρατες, γρι-γρι ημέρας, μεγάλης έκτασης ερασιτεχνική αλιεία, ανυπαρξία ελέγχων) τα ιχθυοαποθέματα οδηγούνται στην καταστροφή, όπως επίσης ο βυθός, ο γόνος, τα κοφάλια, η Ποσειδωνία και γενικά η βιοποικιλότητα. Η χρήση καταστροφικών μεθόδων εκμετάλλευσης δεν έχει θέση σε μια βιώσιμη διαχείριση. Ιδίως που αυτή την στιγμή εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα (με παράνομο νόμο του κράτους μας) να πλησιάζουν τις ακτές στο ένα μίλι!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του 2002

α) το 65% -70% των εμπορικών ψαριών στην χώρα μας υπεραλιεύεται και

β) έχουμε έλλειψη επαρκών στοιχείων για το 65% -83% των ψαριών στην Μεσόγειο γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα.

Μερικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε υπ΄όψη μας

Η Ελληνική αλιεία:

  • Συμμετέχει με ποσοστό περίπου 0,8% στο Α.Ε.Π. με παραγωγή το 1994 119.000 τόνους.
  • Συμμετέχει με ποσοστό 1,2% στην εθνική απασχόληση.
  • Περίπου 31.000 άτομα (περίπου 1% του ενεργού πληθυσμού) ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου:

  1. Κάθε μηχανότρατα απασχολεί συνήθως  6 άτομα, κυρίως Αιγύπτιους ολιγόμηνων συμβάσεων.
  2. Τα γρι-γρι 9 άτομα
  3. Οι παράκτιοι αλιείς 1-2 άτομα
  4. Οι πεζότρατες 3 άτομα

Αλιευτικά Σκάφη, σύμφωνα με την απογραφή του 1995 μ.Χ. υπάρχουν 18.583 στην Ελλάδα. Από αυτά:

Ι)     92% είναι παράκτια αλιεία και μικρότερα των 12 μ.

ΙΙ)     2,3% είναι με δίκτυα – παραγάδια και μεγαλύτερα των 12 μ.

ΙΙΙ)  1,6% είναι γρι – γρι.

IV)   1,7% είναι μηχανότρατες

V)    0,2% υπερπόντιας αλιείας.

O αλιευτικός μας στόλος είναι ο μεγαλύτερος αριθμητικά στην Ευρώπη, αλλά 10ος σε χωρητικότητα και ο γηραιότερος.

Επίσης:

  • Μια μηχανότρατα έχει απορριπτόμενα αλιεύματα 40-70% .
  • Για τους ίδιους τόνους χρειάζονται 40 παράκτια αλιευτικά με 80 περίπου απασχολούμενα άτομα, έχοντας απορριπτόμενα αλιεύματα 5% -10%.

Η απόρριψη μη στοχοθετημένων αλιευμάτων αποτελεί την απόδειξη της σπατάλης και των ζημιών που προκαλεί η υπεραλίευση και μειώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης των πόρων που λαμβάνονται από την Κοινοτική αλιευτική πολιτική.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

1 thought on “Απόρριψη από την Επίτροπο Αλιείας του ελληνικού αιτήματος για παράταση λειτουργίας της βιντζότρατας.”

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *