Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας

Νέα έκδοση της Ορνιθολογικής

Πρόσφατα εκδόθηκε από την Ορνιθολογική η μελέτη «Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας».
Η μελέτη προτείνει συγκεκριμένες ζώνες αποκλεισμού από τη χωροθέτηση αιολικών στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να προστατευτούν επαρκώς οι πληθυσμοί των ευαίσθητων ειδών πουλιών.
Χρησιμοποιήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία, καθώς και η βέλτιστη διαθέσιμη ορνιθολογική πληροφορία για τη χώρα μας. Πέρα από την παραγωγή αναλυτικού χάρτη όλων των προτεινόμενων ζωνών αποκλεισμού, που καλύπτουν το 25% της ελληνικής επικράτειας, η μελέτη έχει εκτιμήσει ότι ακόμη και αν υιοθετηθεί ο αποκλεισμός των προτεινόμενων ζωνών, υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος για να επιτευχθούν χωρίς πρόβλημα οι εθνικοί στόχοι για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για το 2020.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελούν οι υπό έκδοση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων εντός της ΕΕ, οι οποίες είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις θέσεις και μεθόδους της μελέτης της Ορνιθολογικής σε ότι αφορά στην ανάγκη χωροθέτησης ζωνών αποκλεισμού για τα ευαίσθητα είδη.
Είναι λοιπόν καιρός να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις της Ορνιθολογικής, που όπως αποδεικνύεται είναι απόλυτα εναρμονισμένες με εκείνες των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής στη διεύθυνση: http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/show_article.php?artID=391&locale=gr

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *