Ανοιχτό συνέδρο της κοινωνίας πολιτών για την κοινωνική οικονομία

Prosynedrio-KALO-Thess
Πατήστε με το ποντίκι σας την εικόνα για να μπορέσετε να διαβάσετε σε μεγέθυνση το πρόγραμμα της ημερίδας.

Το Σάββατο, 12 Μαρ 2016, στις 11.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου 1) οργανώνεται ΑΝΟΙΚΤΗ Προσυνεδριακή Ημερίδα για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Προσυνεδριακή Ημερίδα γίνεται στα πλαίσια της καλύτερης κοινωνικής ζύμωσης όλων των ενδιαφερομένων για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία εν όψει του «Ανοικτού συνέδριου της κοινωνίας των πολιτών για την κοινωνική οικονομία» που οργανώνουν το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας, μαζί με άλλες συλλογικότητες (πάντα σε ανοικτή πρόσκληση προς όλους) στην Αθήνα, 10-12 Ιουν 2016 και που σκοπός του είναι η μια ακόμα ευκαιρία για την προσέγγιση των συλλογικοτήτων που συγκροτούν το υποκείμενο της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας και η ενδυνάμωσή του ώστε να αποτελέσει ορατό «κοινωνικό εταίρο».

Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία –Κ.ΑΛ.Ο. έχει ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη κοινωνίας, την συμμετοχική δημοκρατία, την αυτοοργάνωση των θεσμών συνεργατισμού και την αυτοδιαχείριση των οικονομικών σχέσεων. Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών και αναπτύσσεται δυναμικά σε περιοχές όπου το κράτος και η οικονομία του (Δημόσια Οικονομική) καθώς και η «κερδοσκοπική Ιδιωτική Οικονομική δεν εισέρχονται, λόγω της περιορισμένης κερδοφορίας ή της περιορισμένης πρόσβασης, λόγω επικοινωνιακής απομόνωσης & μεγέθους της αγοράς (Γιώργος Τσομπάνογλου, καθ. Πανεπιστήμιου Αιγαίου).

Η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι από τις χώρες εκείνες που η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία-Κ.ΑΛ.Ο. αναγνωρίζεται και καθορίζεται από αυτό που δεν είναι, αλλά όχι από αυτό που είναι. Η Κ.ΑΛ.Ο. αναγνωρίζεται ως μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, δηλαδή ετεροκαθορίζεται από το γεγονός ότι δεν είναι Δημόσια Οικονομική (κρατική), ούτε Ιδιωτική Οικονομική (ελεύθερη αγορά με σκοπό το χρηματικό κέρδος). Δεν αναγνωρίζεται όμως επαρκώς ακόμη ως η μετεξέλιξη της Οικιακής Οικονομίας.

Αν η επιχειρηματικότητα είναι η θέληση για δράση με μεγάλες αβεβαιότητες, τότε αυτή θέληση (ασχέτως των λόγων που την πιέζουν να εκδηλωθεί), αν εκδηλώνεται στον χώρο της Δημόσιας Οικονομικής χαρακτηρίζεται ως Δ.Ε.Κ.Ο., αν εκδηλώνεται στον χώρο της Ιδιωτικής Οικονομικής χαρακτηρίζεται ως Εταιρεία (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΑΜΚΕ κλπ), και αν εκδηλώνεται στον χώρο της Κ.ΑΛ.Ο. χαρακτηρίζεται ως Συνεργατισμός (συνεταιρισμός), Ηθική Τράπεζα, Αλληλόχρεα κεφάλαια και τελευταία στην Ελλάδα ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση-ΚοινΣΕπ. (Δημήτρης Μιχαηλίδης).

Τελευταία, παγκόσμια, εντοπίζεται μια τάση να χαρακτηρίζονται Κ.ΑΛ.Ο. ακόμα και επιχειρήσεις με διαφορετικές μορφές κοινωνικής «χρησιμότητας» (?) κάθε είδους νομικής μορφής, συστήματος διανομής του πλεονάσματος, αναλογίας της δημόσιας χρηματοδότησης ή της δομής διακυβέρνησης, και, επομένως, χωρίς καμία εγγύηση ότι η επιχείρηση θα διατηρήσει την αυτονομία της από τις δημόσιες αρχές, ούτε ότι θα διατηρήσει τον χαρακτήρα της στην πάροδο του χρόνου. «Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τονίζει διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας. Οι διαδικασίες αυτές αναλαμβάνονται από κοινωνικούς επιχειρηματίες (?) ενός ευρύτερου φάσματος φορέων κατά μήκος μιας αλυσίδας από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικά επωφελείς δραστηριότητες (εταιρική φιλανθρωπία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (!) κλπ), επιχειρήσεων διπλού σκοπού, του κέρδους και κοινωνικών στόχων (υβρίδια), οι οποίες είναι οι διαμεσολαβητές μεταξύ τους και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων». (Λουκάς Μπρέχας, Δίκτυο ΚΑΠΑ)

Για τον ορισμό των συνεταιριστικών αρχών και αξιών των συνεταιρισμών και των κοινωνικών συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν ζωή 150 ετών, η μόνη αρμόδια παγκόσμια αρχή είναι η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (International Cooperatives Aliens-ICA) σύμφωνα με την Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor Organization-ILO) την οποία όλοι οι συνεταιρισμοί, όλη η Διεθνής Κοινότητα, όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποδεχθεί.

Η Προσυνεδριακή Ανοικτή Διαδικασία-Ημερίδα του Σαββάτου, 12 Μαρ 2016, στις 11.00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας, έρχεται ως μια εξαιρετική συνέχεια του ανοικτού διαλόγου που έγινε σε παρόμοιες ανοικτές διαδικασίες στην Αθήνα (17-9-2015), στην Αθήνα (5-11-2016), στην Λάρισα (19-11-2016), στο Αίγιο (29-11-2016), στην Πάτρα (28-2-2016) και αλλού, με στόχο την επαρκή κοινωνική ζύμωση για τον διαφανέστερο και ακριβέστερο προσδιορισμό του «υποκειμένου της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας», όπως τον αντιλαμβάνονται οι πολίτες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς ποικιλώνυμα «καπέλα» από αυτοπροσδιοριζόμενους ή ετεροοριζόμενους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ίσως αυτή η ανοικτή διαδικασία, χωρίς «δακτυλίδια» ινστρουχτόρων-καθοδηγητών είναι που ερέθισε μερικούς εθισμένους σε «κλειστές» διαδικασίες. Μερικούς που απλά υπάρχουν, υφαρπάζοντας ιδεολογίες και δομές δημιουργικών ανθρώπων, για να διαμορφώνουν ψευδεπίγραφες δεοντολογίες και εκδηλώσεις. Μερικούς εκπροσώπους δημόσιων δομών, που «υφαρπάζουν» τους πόρους που κερδήθηκαν με αγώνες για να υποστηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μερικούς που αγωνίζονται με κάθε μέσο για να μην επιτρέψουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αποκτήσουν εμπειρίες, να οργανώσουν εκδηλώσεις μόνες τους και να διαχειρισθούν τους διαθέσιμους πόρους, προσφέροντας υστερόβουλα, μερικές φορές, περιστασιακή διευκόλυνση, ή οχυρώνονται πίσω από «διαδικαστικά θέματα». Όλοι μαζί μπορούν να συνδιαμορφώσουν με αλληλοσεβασμό ή έστω απλά να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, στο βήμα ανοικτού διαλόγου που προσφέρει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της Κεντρικής Μακεδονίας.

Άλλωστε εκτός από μερικές προσδιορισθείσες εισηγήσεις συνολικής διάρκειας μιας ώρας, είναι η πρώτη φορά που προβλέφθηκε από την οργανωτική ομάδα χρόνος μισής ώρας για πιθανούς χαιρετισμούς και επί πλέον χρόνος δύο ωρών για τοποθετήσεις συνέδρων και συζήτηση, πάντα με προσανατολισμό τον προσδιορισμό του υποκειμένου της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας-Κ.ΑΛ.Ο.

Στην Προσυνεδριακή Ημερίδα του Σαββάτου, 12 Μαρ 2016, στις 11.00 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο κ. Μπάμπης Παπαϊωάννου, από την ΑΜΚΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κεν. Μακεδονίας θα εισηγηθεί «Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ως ισχυρός παράγοντας για την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας», ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης (μέλος της κινηματικής δομής Πανελλήνιο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών) θα παρουσιάσει το «ΟΡΑΜΑ 20220-Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία», ο κ Μιχάλης Τρεμόπουλος (μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου της 10-12 Ιουν 2016) θα προσεγγίσει το θέμα «Η ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. ως εργαλείο και όχι ως άλλοθι» και ο κ Στέλιος Κατωμέρης (από τον Περιφερειακό Μηχανισμό ΚοινΣΕπ Αττικής) θα επισημάνει τα «Θέματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων».

«Τα πρόβατα τρέμουν τους λύκους (όποιους ονοματίζουν λύκους κάποιοι), αλλά στο τέλος ο βοσκός τα πηγαίνει για σφάξιμο … …». Η ανοικτή Προσυνεδριακή Ημερίδα για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία προσφέρει μια ευκαιρία σε όλους τους συμπολίτες, και κυρίως στους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς καθοδηγητές, να διατυπώσουν σκέψεις και να συνδιαμορφώσουν θέσεις για το «Ανοικτό συνέδριο της κοινωνίας των πολιτών για την κοινωνική οικονομία, 10-12/6/2016», στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στις 11.00, στις 12 Μαρ 2016.

Πληρ: Ν. Γραικούσης-6973399656, Α. Δεληγιάννη-6936796153, Α. Καράγιωργας-6972229210, Δ. Μιχαηλίδης-6998282382 & Α. Τζάκρης-6974656023

Prosklisi- KALO-2016-03-12

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *