Skip to content

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαινιάζει την ενημερωτική του εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών του 2014

2013 Οκτώβριος 9
by seas

Η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές του 2014 αρχίζει επισήμως στις 10 Σεπτεμβρίου με την εκκίνηση από το Κοινοβούλιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών. Η εκστρατεία αυτή θα συνεχισθεί και μετά τις εκλογές και μέχρι την εκλογή, από το Κοινοβούλιο που θα έχει προκύψει, του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Μόνο μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να νομιμοποιηθεί και να επηρεασθεί η λήψη αποφάσεων στην ΕΕ», σημειώνει η κ. Άννυ Ποδηματά (Σοσιαλιστές) η μία από τους δύο Αντιπροέδρους του ΕΚ με αρμοδιότητα για την επικοινωνιακή πολιτική. «Υπάρχει η αντίληψη ότι οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης στερήθηκαν της απαραίτητης νομιμοποίησης. Ο λαός, οι ψηφοφόροι στην ΕΕ είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν την πολιτική πλειοψηφία στο ΕΚ, που με τη σειρά του θα δρομολογήσει τη νομοθεσία, θα αντιδράσει σε κάθε κακή πολιτική και θα οδηγήσει τον πολιτικό διάλογο τα επόμενα πέντε χρόνια μετά τις εκλογές.»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η βουλή των λαών της Ένωσης· εμείς είμαστε η φωνή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», τονίζει ο Ότμαρ Κάρας (ΕΛΚ, Αυστρία), ο έτερος αντιπρόεδρος του ΕΚ με αρμοδιότητα για την επικοινωνιακή πολιτική. «Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η εκστρατεία αυτή θα μας οδηγήσει στην ψηφοφορία της 22ας-25ης Μαΐου 2014 και πέρα από αυτή, μέχρι την εκλογή από το ΕΚ του επόμενου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έγκριση του πολιτικού προγράμματος της νέας Επιτροπής.»

Στο μεγαλύτερο μέρος της, η νομοθεσία αρχίζει πια σήμερα την πορεία της στο επίπεδο της ΕΕ κι αυτό καθιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον εξίσου ισχυρό όσο τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ψηφοφόροι χρειάζεται να γνωρίζουν ποιες αποφάσεις λαμβάνονται στις «Βρυξέλλες» (ή το Στρασβούργο) και πώς μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις αυτές.

Η εκστρατεία θα έχει τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά τώρα με τον παρουσίαση των βασικών της αρχών, που είναι αρθρωμένες γύρω από το σύνθημα: «Μπορείς να δράσεις, να αντιδράσεις, να επηρεάσεις». Η φάση αυτή έχει σα στόχο να εξηγήσει τις νέες αρμοδιότητες του ΕΚ και το τι σημαίνουν οι αρμοδιότητες αυτές για οποιονδήποτε ζει στην ΕΕ.

Η δεύτερη φάση, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014 θα τονίσει πέντε βασικά θέματα – την οικονομία, την απασχόληση, την ποιότητα ζωής, το χρήμα και τη θέση της ΕΕ στον κόσμο – με σειρά εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Η τρίτη φάση, η καθαυτή προεκλογική εκστρατεία αρχίζει το Φεβρουάριο. Θα εστιασθεί στις ημερομηνίες της ψηφοφορίας, 22 – 25 Μαΐου, οι οποίες θα προστεθούν και στο λογότυπο καθώς πλησιάζουν οι εκλογές.

Η τελική φάση, μετά τις εκλογές, θα εστιασθεί στο νέο Κοινοβούλιο, την εκλογή του επόμενου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής.

Το λογότυπο, με κεντρικό θέμα το «Μπορείς να δράσεις, να αντιδράσεις, να επηρεάσεις» τονίζει πώς, μέσα από την κάλπη, ο Ευρωπαίος ψηφοφόρος μπορεί να ασκήσει την εξουσία που έχει για να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης.

Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα

 

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι οι πολιτικές οργανώσεις που συγκροτούν πολιτικοί από διάφορα κράτη μέλη με στόχο την προώθηση συγκεκριμένου, φυσικά πολιτικού, σκοπού. Ρόλος του ευρωπαϊκού κόμματος είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης εκφράζοντας τη θέληση των πολιτών. Τα μέλη κάθε κόμματος μπορούν να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα στο ΕΚ. Περισσότερα στο αφιέρωμα που ακολουθεί.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα χρηματοδοτούνται από το ΕΚ για να καλύψουν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους στόχους που θέτουν στα προγράμματά τους. Διαβάστε το σύντομο οδηγό μας για τους κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση αυτή.

Πώς χρηματοδοτείται ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Από τον Ιούλιο του 2004, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα λαμβάνουν ετήσια χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χρηματοδότηση έχει τη μορφή επιδότησης λειτουργίας. Μπορεί να καλύπτει έως και το 85% των δαπανών ενός κόμματος, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα πρέπει να καλύπτονται από ιδίους πόρους όπως εισφορές μελών και δωρεές.
Ποια έξοδα μπορούν να καλύπτονται από την επιδότηση και ποια όχι;

Η επιδότηση μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξόδων που συνδέονται άμεσα με τους στόχους που τίθενται στο πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος, όπως:

 • συνεδριάσεις και διασκέψεις,
 • δημοσιεύσεις, μελέτες και διαφημίσεις,
 • διοικητικά έξοδα, έξοδα προσωπικού και έξοδα ταξιδίου,
 • κόστος εκστρατειών που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Αυτές ονομάζονται επιλέξιμες δαπάνες.

Η επιδότηση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη δαπανών όπως:

 • κόστος εκστρατειών για δημοψηφίσματα και εκλογές (εκτός των ευρωπαϊκών εκλογών),
 • άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων, υποψηφίων σε εκλογές και πολιτικών ιδρυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • χρέη και δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους.

Ποιος θέτει τους κανόνες χρηματοδότησης;

Η νομική βάση παρέχεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 224 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες χρηματοδότησης ορίζονται σε κανονισμό που ενέκρινε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω κανονισμός αναθεωρήθηκε προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι χρηματοδότησης. Οι κανόνες εφαρμογής εγκρίνονται από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου

Τα ερωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε κατάταξη σύμφωνα με την αριθμητική δύναμη των κοινοβουλευτικών τους ομάδων είναι τα εξής:

 1. Logo of European People's Party party

  European People’s Party

  epp.eu

 2. Logo of Party of European Socialists party

  Party of European Socialists

  pes.eu

 3. Logo of Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party party

  Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

  aldeparty.eu

 4. Logo of European Green Party party

  European Green Party

  europeangreens.eu

 5. Logo of Alliance of European Conservatives and Reformists party

  Alliance of European Conservatives and Reformists

  aecr.eu

 6. Logo of Party of the European Left party

  Party of the European Left

  european-left.org

 7. Logo of Movement for a Europe of Liberties and Democracy party

  Movement for a Europe of Liberties and Democracy

  meldeuropa.com

 8. Logo of European Democratic Party party

  European Democratic Party

  pde-edp.eu

 9. Logo of European Free Alliance party

  European Free Alliance

  e-f-a.org

 10. Logo of European Alliance for Freedom party

  European Alliance for Freedom

  eurallfree.org

 11. Logo of Alliance of European National Movements party

  Alliance of European National Movements

  aemn.eu

 12. Logo of European Christian Political Movement party

  European Christian Political Movement

  ecpm.info

 13. Logo of EUDemocrats party

  EUDemocrats

  eudemocrats.o

Τα ελληνικά κόμματα είναι ενταγμένα στις παρακάτω πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Η ΝΔ στην Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Το ΠΑΣΟΚ στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ο ΛΑΟΣ στην Ευρώπη της ελευθερίας και δημοκρατίας
 • Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ στην Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • και η ΔΡΑΣΗ (με ευρωβουλευτή που εκλέχθηκε με την ΝΔ και αργότερα προσχώρησε στη ΔΡΑΣΗ) είναι ενταγμένη στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS