Skip to content

Tοξικό ατύχημα σε ποταμό στη γειτονική Βουλγαρία. Ποταμό που εκβάλει στον Έβρο!

2010 Ιούνιος 18
by odysseas

Υπεύθυνη για το ατύχημα η εκμετάλλευση χρυσού, με τη χρήση κυανίου, στην περιοχή αυτή!

Πριν από 20 χρόνια η βουλγάρικη κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παραχωρήσει σε Καναδική εταιρεία τα δικαιώματα εξόρυξης κοιτάσματος χαλκού και τον επιτόπιο εμπλουτισμό του, με τη μέθοδο της κυάνωσης, με σκοπό την παραγωγή χρυσού. Μια μέθοδο που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα φιλική από τεχνικο-οικονομικής άποψης, πολύ λιγότερο «φιλική» όμως για το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής!

Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα από συνέντευξη του Daniel Popov στη frog.news, του συντονιστή της ΜΚΟ «Συνασπισμός Ενάντια στο Κυάνιο», ο οποίος μας προειδοποιεί από τον Μάιο του 2008:

«Τεχνολογία  κυανίου θέλει να εφαρμόσει για την εκχύλιση χρυσού η καναδική εταιρεία Dundee Precious Metals στα μεταλλεία Chelopech και Ada Tepe της νότιας Βουλγαρίας. Η μέθοδος αυτή  έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα, τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία, όσο και κατά την αποθήκευση – μεταφορά των κυανιούχων ενώσεων.

Αν συμβεί κάποιο ατύχημα, το  οποίο είναι πολύ πιθανό, ο Μαρίτσα (είναι ο Έβρος), ο οποίος προμηθεύει το σύνολο της περιοχής με πόσιμο νερό, θα δηλητηριαστεί μέσα λίγα λεπτά.

Μήπως το «κακό» συμβαίνει από προχθές, Τετάρτη 16 Ιούνη; Γιατί την ημέρα εκείνη, κατά τις πρωινές ώρες, συνέβη σημαντική βλάβη ή βιομηχανικό ατύχημα  στις διεργασίες εξόρυξης και εμπλουτισμού του συγκροτήματος  Assarel Medet.

Αποτέλεσμα αυτού η απόρριψη ανυπολόγιστων ποσοτήτων από έντονα τοξικές – δηλητηριώδεις ουσίες και βαρέα μέταλλα στον ποταμό Luda Giana, ο ποταμός δηλαδή που εκβάλει στον Μαρίτσα-Έβρο. Σχεδόν αμέσως τέθηκαν σε συναγερμό οι  πολίτες.

Πρώτη – σημαντική επίπτωση για το περιβάλλον: τα χιλιάδες νεκρά ψάρια! Τέλος η ζωή στο ποτάμι! Το πρόβλημα φαίνεται να επιδεινώθηκε σοβαρά από τις καταρρακτώδεις βροχές, που έπεφταν στην περιοχή από την προηγούμενη μέρα, που φέρανε υπερχείλιση και μεγαλύτερη ροή του ποταμού !

Σύμφωνα με τις κινήσεις πολιτών, η εταιρία «δηλητηριάζει» σταθερά την περιοχή, όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Βουλγαρίας τις σχετικές κυρώσεις, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, που πλήττονται άμεσα.

Η εταιρία, από τη μια φαίνεται να προχωρεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος, αν και  η ανυπολόγιστη όμως ζημιά έχει ήδη συμβεί! Από την άλλη, ωστόσο, η διοίκηση της Assarel «σφυρίζει αδιάφορα», ισχυριζόμενη ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό των «χιλιάδων νεκρών ψαριών», υποστηρίζοντας ότι κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η μονάδα επίπλευσης ήταν «εκτός λειτουργίας» για τεχνικούς λόγους.

Μάλλον οι άνθρωποι της εταιρίας θεωρούν πιθανότερο το ενδεχόμενο «τα ψάρια να έπασχαν από ψυχωτικά συμπλέγματα και να αυτοκτόνησαν»!

Δείτε σχετικά  http://portal.environment.gr/news.php?item.2580.4

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS