Skip to content

Να ανοίξει ο δρόμος για τα στερεά βιοκαύσιμα!

2010 Μάρτιος 15

Το θέμα της συμπιεσμένης βιομάζας και της χρήσης της σε τυποποιημένη μορφή (“συσσωματώματα ξύλου” ή pellets) για θέρμανση και ενέργεια, φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μια τέτοια χρήση βοηθάει την καλύτερη διαχείριση των δασών και στη μείωση των κινδύνων πυρκαγιάς, καθώς αξιοποιείται ως πρώτη ύλη το πλεόνασμα δασικής βιομάζας όπως τα ξερόκλαδα ή τα κατάλοιπα της υλοτομίας. Επιπλέον, η ενέργεια που παράγεται είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς είναι ανανεώσιμη και δεν επιβαρύνει το κλίμα, καθώς το διοξείδιο που απελευθερώνεται με την καύση είναι ακριβώς όσο απορροφήθηκε για την παραγωγή της καύσιμης ύλης.

Η ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου επισημαίνει προς την Κομισιόν την ανάγκη δύο συγκεκριμένων αλλαγών στη σημερινή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 • Διαχωρισμός ανάλογα με τη χρήση, ώστε να αξιοποιούνται για οικιακή θέρμανση τα δασικά υπολείμματα και για βιομηχανική χρήση τα κατάλοιπα κτηνοτροφικών μονάδων και ελαιοτριβείων.
 • Ιδιαίτερες προβλέψεις για ίσες ευκαιρίες στους μικρούς παραγωγούς, ώστε να αξιοποιούνται και οι πηγές βιομάζας για τις οποίες δεν ενδιαφέρονται οι μεγάλες εταιρίες που κυριαρχούν σήμερα στην αγορά.

«Η ενεργειακή αξιοποίηση των δασικών και αγροτικών υπολειμμάτων αποτελεί μέρος της λύσης, τόσο για την προστασία των δασών όσο και για την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Χρειάζονται όμως ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να μπουν στα σπίτια για θέρμανση και άλλες χρήσεις, υποκαθιστώντας ενέργεια από πετρέλαιο, αέριο ή ηλεκτρισμό. Σημαντικό είναι επίσης να στηριχθούν και οι μικροί παραγωγοί. Να σημειώσω, τέλος, ότι πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό από τα υγρά βιοκαύσιμα, που μας βρίσκουν κατ’ αρχήν αντίθετους, καθώς η παραγωγή τους δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στα τροπικά δάση και την παραγωγή τροφίμων».

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης)

Θέμα: Ανάγκη διαχωρισμού των στέρεων βιοκαυσίμων ανάλογα με τη χρήση για οικιακούς και βιομηχανικούς σκοπούς

Σήμερα είναι δυνατή η παραγωγή εξευγενισμένων στερεών βιοκαυσίμων, κυρίως με τη μορφή συμπυκνωμάτων (pellets) για αυτοματοποιημένη τροφοδοσία και ικανοποιητική απόδοση. Μια τέτοια αξιοποίηση της δασικής βιομάζας μπορεί να συμβάλει και στην υλοποίηση των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές. Η αποκομιδή καταλοίπων εκμετάλλευσης στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης, μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων πυρκαγιών, ιδίως στα δάση με πλημμελή διαχείριση. Ωστόσο, η σχετική νομοθεσία (οδηγία 2003/30/ΕΚ) δεν είναι αναλυτική και δε διακρίνει τα στερεά βιοκαύσιμα ανάλογα με τον προορισμό τους για οικιακή ή βιομηχανική χρήση.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά λόγω αυξήσεων τιμών πολλές φορές έως και τα επίπεδα τιμών πετρελαίου, καθώς και λόγω της κυριαρχίας μεγάλων εταιρειών εις βάρος των μικρών παραγωγών. Επίσης, θεωρείται περιβαλλοντική σπατάλη η ανάμειξη των υψηλής ποιότητας δασικών υπολειμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, με υπολείμματα κτηνοτροφικών μονάδων και ελαιοτριβείων για βιομηχανική χρήση. Όλα αυτά οδηγούν τελικά σε μη αξιοποίηση της δασικής βιομάζας και στους συνεπαγόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να αναθεωρήσει την υπάρχουσα νομοθεσία ή να εισάγει νέα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα δεδομένα στερεών βιοκαυσίμων που προορίζονται για οικιακή και για βιομηχανική χρήση;

2. Σκοπεύει να ζητήσει την κατάρτιση ειδικής στρατηγικής για τα στερεά βιοκαύσιμα σε σχέση και με τη διαχείριση των δασικών υπολειμμάτων, με ιδιαίτερες προβλέψεις για την εξασφάλιση ανταγωνιστικών ευκαιριών για τους μικρούς παραγωγούς;


One Response leave one →
 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΣΙΚΑΣ permalink
  Μάρτιος 15, 2010

  Σωστή η παρέμβαση, αλλά η Ευρώπη έχει βρει τον δρόμο της και τα pellets έχουν μοναδική ανάπτυξη.

  Το θέμα είναι η Ελλάδα που έχει αντικίνητρα και απαγορεύσεις.:
  -Είμαστε η μοναδική χώρα με ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΕ. Με αφορμή την ΟΛΙΚΗ απαγόρευση λέβητα πέλλετ σε Αττική, Σαλαμίνα και Ν. Θεσ/νίκης διώκονται απο τις νομαρχίες λέβητες πέλλετ σε χωριά Αργολίδας, Λάρισας κλπ.
  -Είμαστε η μοναδική χώρα που το ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ Φυσικό αέριο έχει χαμηλό ΦΠΑ και το εγχώριο πέλλετ υψηλό ΦΠΑ.
  -Είμαστε απο τις λίγες χώρες που δεν Ευρωπαϊκά κονδύλια ΕΣΠΑ προοριζόμενα για ΑΠΕ & ΕΞΕ δόθηκαν σε ακριβά κλιματιστικά, όχι όμως σε λέβητες-σόμπες πέλλετ.
  -Είμαστε από τις΄λίγες χώρες που καίμε ανεξέλεγκτα όλα τα αγροτικά υπολείμματα στα χωράφια. (κλαδοδέματα,στελέχη καλαμποκιού,βαμβακιού κλπ.)Παντού αξιοποιούνται, γιατί η βιομαζα έχει ενταχθεί στον ενεργειακό σχεδιασμό.

  http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=53&t=177088

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS