Skip to content

Άρση αναδάσωσης σε ιδιωτική έκταση στο Σέιχ Σου

2010 Μάρτιος 14

Της Σοφίας Παγκαλίδου από τον Αγγελιοφόρο

Τον κίνδυνο οικοπεδοποίησης σχεδόν του μισού Σέιχ Σου διακρίνουν – πίσω από πρόσφατη απόφαση της Δασικής Επιτροπής – οργανώσεις και κινήσεις πολιτών που ζητούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος να κηρύξει το μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της Θεσσαλονίκης σε περιοχή απολύτου προστασίας.

Η πρωτοβάθμια Δασική Επιτροπή του νομού Θεσσαλονίκης δικαίωσε τον περασμένο Νοέμβριο προσφυγή ιδιώτη και διατάσσει την άρση της αναδάσωσης στα 2.300 τ.μ της ιδιοκτησίας του. Αν δεν ακυρωθεί η απόφαση, τονίζουν οι καταγγέλλοντες, ανοίγει ο δρόμος για την οικοπεδοποίηση 15.000 από τα 30.000 στρέμματα του Σέιχ Σου.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της Επιτροπής Προστασίας του Σέιχ Σου, της Οικολογικής Κίνησης και του Δικτύου Κινήσεων για τη Θεσσαλονίκη, «η απόφαση στηρίχτηκε σε βεβαίωση του δασαρχείου που εκδόθηκε το 1984 και αγνόησε 15 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που απαγορεύουν την άρση της αναδάσωσης σε όλη την έκταση των 30.000 στρεμμάτων του Σέιχ Σου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την οικοπεδοποίηση 15.000 στρεμμάτων δάσους, που έχουν ήδη δηλωθεί στο Kτηματολόγιο και διεκδικούνται από ιδιώτες».

Κίνδυνος οικοπεδοποίησης

Εκπρόσωποι των οργανώσεων κατέθεσαν προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Δασική Επιτροπή, ζητώντας την ακύρωση της πρωτοβάθμιας απόφασης, επισημαίνοντας ότι βασίζεται σε παλιότερη του δασαρχείου, η οποία είναι ανενεργή από νεότερη της νομαρχίας Θεσσαλονίκης (1990) που χαρακτηρίζει αναδασωτέα όλη την έκταση του Σέιχ Σου. Επίσης, σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν είναι όργανο που έχει δικαιοδοσία ανάκλησης αποφάσεων του νομάρχη και τονίζει ότι η άρση της αναδάσωσης γίνεται μόνο με επίκληση λόγων εθνικού συμφέροντος από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενη από τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα. «Η ολέθρια για το μέλλον του δάσους απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επεμβάσεων που επιχειρούνται μέσα στο περιαστικό δάσος της πόλης μας, όπως διαπλατύνσεις και ασφαλτόστρωση δασικών δρόμων, τοποθετήσεις οχετών που αποξηραίνουν υγροτόπους και σχεδιασμοί για διέλευση, μέσα από αυτό, της εξωτερικής περιφερειακής», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εκκληση στην Τ. Μπιρμπίλη

«Αν δε δικαιωθούμε θα προσφύγουμε και πάλι στο ΣτΕ. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει από την υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, να προασπίσει την ακεραιότητα του Σέιχ Σου, που αποτελεί μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της Θεσσαλονίκης, κηρύσσοντάς το ως χώρο απολύτου προστασίας, όπως σχεδιάζεται να γίνει και στην περίπτωση του Υμηττού. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητάμε αφενός να ασκήσει τα ένδικα μέσα που της δίνει ο νόμος κατά της απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής και να ανακηρύξει το δάσος «Καταφύγιο Αγριας Ζωής» όπως ίσχυε μέχρι το 2001», σημειώνει η εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας του Σέιχ Σου, Λευκοθέα Βυζέλη. Το ΣτΕ, σε απόφασή του το 1997 έκανε δεκτή την προσφυγή της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης και των Νομικών Περιβάλλοντος, με αφορμή την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που επέτρεπε στην περιοχή του Σέιχ Σου -κατά τους καταγγέλλοντες- χρήσεις μη συμβατές με το χαρακτήρα των τμημάτων ως αναδασωτέων εκτάσεων. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνονταν μεταξύ άλλων ότι «επεμβάσεις και χρήσεις μη συνάδουσες με τον προορισμό των εκτάσεων αυτών ή που προϋποθέτουν την απαγορευμένη από το Σύνταγμα δυνατότητα αλλαγής χρήσεως […] είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν…».

Θα τηρηθεί ο νόμος

Σε δήλωσή της στον «Α», η γενική γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, αφού επισημαίνει τη σημασία του Σέιχ Σου για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί ο νόμος. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει το Σέιχ Σου με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και σεβασμού ως μοναδικού πνεύμονα πρασίνου του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οι νόμοι που υπάρχουν θα τηρηθούν με απόλυτη ευλάβεια. Δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε ούτε σπιθαμή από τα πλαίσια της νομιμότητας, ενσκήπτοντας με προσοχή στα νόμιμα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων πολιτών, αλλά και πάντα λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του συνόλου των πολιτών της Θεσσαλονίκης», τονίζει.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS