Στηρίξτε μας

Εάν σας βρίσκει σύμφωνους η προσπάθειά μας υπάρχουν πολλοί τρόποι να την υποστηρίξετε:

• Οικονομική υποστήριξη, με δωρεές, συνδρομές, προσφορές, κλπ.
• Ηθική υποστήριξη, με επιστολές, διάδοση σε γνωστούς, συζητήσεις με φίλους, δικτύωση με άλλες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχετε.
• Υλική υποστήριξη, με παροχή βιβλίων, άρθρων, και άλλων χρήσιμων υλικών και μέσων.

Πρακτική υποστήριξη, με μεταφράσεις κειμένων στα αγγλικά, υποστήριξη από φίλους με γνώσεις και εμπειρία στους ηλ. υπολογιστές και στο στήσιμο ιστοσελίδων, οργάνωση εκδηλώσεων στις πόλεις σας ή στους χώρους εργασίας σας.