Αιολικά Πάρκα (ΑΠ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αιολικά Πάρκα Θράκης Έβρου / Σωρός Αλεξ/πολης
Εβροενεργειακή Έβρου / Ραχούλα Πλάκας
Διεθνής Αιολική Θράκης Ροδόπης / Κέχρος (Γεράκι)
Διεθνής Αιολική Θράκης Ροδόπης / Κέχρος (Μοναστήρι Ι)
Αιολικά Πάρκα Θράκης Ροδόπης / Κέχρος (Άσπρη Πέτρα)
Διεθνής Αιολική Θράκης Ροδόπης / Κέχρος (Μοναστήρι ΙΙ)
Αιολική Σιδηροκάστρου Σερρών / Κορυφή Σιδηροκάστρου

Τα ΑΠ είναι η σημαντικότερη ΑΠΕ, από άποψη ισχύος και κόστους. Έτσι ενώ τα υδραυλικά συστήματα δίνουν κάτω των 5 MW το καθένα, τα ΑΠ ποικίλουν και φθάνουν τα 70 MW, σε συστάδες. Μια Ανεμογεννήτρια παράγει 500 ΚW, 900 ΚW (στη χώρα μας) ενώ λειτουργούν των 2 MW και των 5 MW πειραματικά.

Πλην των παραπάνω κατασκευάζονται ΑΠ στο νομό Κιλκίς και μελλοντικά Πέλλας και Καστοριάς.

Επιστροφή στον κατάλογο