Συνεργασίες

1) Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης συμμετέχει στη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που συγκροτήθηκε το 1998 και σταδιακά απέκτησε αξιόλογη δραστηριότητα, ιδιαίτερα για τα περιαστικά δάση και τα λατομεία. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι οργανώσεις:
• Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης
• Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
• Εταιρία Νομικών Περιβάλλοντος
• Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισμών του Ενιαίου Δήμου Χορτιάτη
• Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη
• Νομαρχιακή Κίνηση “Οικολογία – Αλληλεγγύη / Συνασπισμός των Πολιτών”
• Οικολογική Κίνηση Δήμου Χορτιάτη
• Οικολογική Κίνηση Θερμαϊκού
• Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης
• Περιοδικό “Οικοτοπία”
• Σύλλογος Κατοίκων Κοινότητας Πεύκων Θεσσαλονίκης “Οικο-όραμα”
• Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής Θέρμης

2) Συνεργασίες κατά θέμα – και ιδιαίτερα εναντίον της αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος – η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης έχει και με τις οργανώσεις:
• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς -παράρτημα Θεσσαλονίκης
• Αρκτούρος
• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
• WWF – Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση
• Greenpeace

3) Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης εκτός από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας έχει συνεργαστεί και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει συμμετάσχει σε νομαρχιακές επιτροπές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

4) Έχει αναπτύξει μια σειρά επαφών με ομοειδείς οργανώσεις άλλων χωρών και ιδιαίτερα με τις οικολογικές οργανώσεις των γειτονικών χωρών για την ευρύτερη συνεργασία, με κεντρικό άξονα τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήματα.
(Αξιός, Στρυμόνας, Νέστος, Έβρος, λίμνες Δοϊράνη, Πρέσπα, μεταφορές, ενέργεια-πυρηνικά εργοστάσια κ.λ.π.).

5) Πρωτοβουλία για ένα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ FORUM
Η ΟΚΘ συζητά γύρω από την προοπτική ανασυγκρότησης του χώρου της οικολογίας στη χώρα μας