Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φιλίππου 51, 54631 Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

τηλ. 2310 222503, fax 2310 421196

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

contact@ecology-salonika.org

Στηρίξτε μας

Εάν σας βρίσκει σύμφωνους η προσπάθειά μας υπάρχουν πολλοί τρόποι να την υποστηρίξετε:

• Οικονομική υποστήριξη, με δωρεές, συνδρομές, προσφορές, κλπ.
• Ηθική υποστήριξη, με επιστολές, διάδοση σε γνωστούς, συζητήσεις με φίλους, δικτύωση με άλλες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχετε.
• Υλική υποστήριξη, με παροχή βιβλίων, άρθρων, και άλλων χρήσιμων υλικών και μέσων.

Πρακτική υποστήριξη, με μεταφράσεις κειμένων στα αγγλικά, υποστήριξη από φίλους με γνώσεις και εμπειρία στους ηλ. υπολογιστές και στο στήσιμο ιστοσελίδων, οργάνωση εκδηλώσεων στις πόλεις σας ή στους χώρους εργασίας σας.