6 νέες ερωτήσεις του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, Μ. Τρεμόπουλου

Tremopoulos Europarliament 16-9-2009για θέματα προστασίας υγροτόπων, γραμμών του ΟΣΕ, επιπτώσεων της κτηνοτροφίας και ηχορύπανσης

Έξι νέες ερωτήσεις κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Πιο συγκεκριμένα, αυτές αναφέρονταν:

 1. στην εκτροπή του ποταμού Αχελώου και στο αν η περαιτέρω υλοποίηση του έργου συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και την Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ).
 2. στην υποβάθμιση της λίμνης Στυμφαλίας και στις ενέργειες που δύναται ή/και σκοπεύει να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και την διάσωσή της.
 3. στην ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
 4. στην ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Αμύνταιου – Κοζάνης
 5. στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από κτηνοτροφικές μονάδες και
 6. στον κανονισμό για τα επίπεδα θορύβου από οχήματα.

Τα πλήρη κείμενα των ερωτήσεων ακολουθούν παρακάτω:

Ερώτηση Νο 06 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Εκτροπή του ποταμού Αχελώου

Παρόλο που το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), έχει προχωρήσει ήδη σε τρείς ακυρωτικές αποφάσεις (1994, 2000, 2005) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται τη χρηματοδότησή του, το έργο της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, με τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θεωρείται ακόμα προτεραιότητα από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο προηγούμενος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων δεν δίστασε να ξεπεράσει τον σκόπελο του ΣτΕ εγκρίνοντας αιφνιδιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους αλλά και το διαχειριστικό πρόγραμμα των λεκανών απορροής του Αχελώου και του Πηνειού, στο νόμο 3481 για το Εθνικό Κτηματολόγιο που πέρασε στη βουλή το 2006. Αν και εκκρεμεί η έκδοση της τέταρτης ακυρωτικής απόφασης (η υπόθεση δικάστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2007 αλλά η τελική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί παρά το σημαντικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει), το Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως πρότεινε η αρμόδια εισηγήτρια σύμβουλος.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

 1. Έχει λάβει γνώση από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις για το συνολικό σχέδιο της εκτροπής του Αχελώου, την ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας, την συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον τελικό προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;
 2. Μπορεί να μας πει η Επιτροπή εάν ο νόμος 3481/2006 που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη συνέχιση των έργων παραβιάζει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας (2000/60/ΕΚ) για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα επιμέρους σχέδια διαχείρισης των λεκανών των δύο ποταμών καταρτίστηκαν αυτοτελώς χωρίς να έχει προηγηθεί ένας συνολικός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αειφορική διαχείριση των υδάτων της Ελλάδας;
 3. Μπορεί να μας πει επίσης η Επιτροπή εάν η εκτροπή του Αχελώου μπορεί να προχωρήσει χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως επιτάσσει η οδηγία 2000/60/ΕΚ και χωρίς τον προβλεπόμενο στρατηγικό σχεδιασμό για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, όπως επιτάσσει η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ);
 4. Για ποιους λόγους η Επιτροπή έχει απορρίψει τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο παρελθόν?
 5. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η περαιτέρω υλοποίηση του έργου της εκτροπής του Αχελώου συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και την Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ).

Ερώτηση Νο 07 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα

Η σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα στην Κεντρική Ελλάδα ανακατασκευάστηκε εξαρχής την περίοδο 1998-2001 με συγχρηματοδότηση και από το Β’ Κ.Π.Σ. για να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση της αντίστοιχης σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Σημαντικό στοιχείο της αναβάθμισης υπήρξε και η αλλαγή εύρους της γραμμής, από μετρική σε κανονικό εύρος 1,60μ., ώστε να εξυπηρετεί και απευθείας δρομολόγια από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης από 1.8.2009 τα δρομολόγια που χρησιμοποιούν τη γραμμή και συνεχίζουν απευθείας προς Αθήνα περιορίστηκαν σε ένα συρμό ημερησίως ανά κατεύθυνση, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της τοπικής Κοινωνίας των Πολιτών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 • Αν η ανωτέρω ελαχιστοποίηση των δρομολογίων είναι συμβατή με τους σκοπούς και τις ανάγκες που είχαν τεθεί υπόψη της Ε.Ε. προκειμένου να συγχρηματοδοτηθεί η κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής.
 • Αν η Επιτροπή σκοπεύει να ερευνήσει το θέμα προκειμένου να απευθύνει συστάσεις και να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα.

Ερώτηση Νο 08 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Αμύνταιο – Κοζάνη

Η σιδηροδρομική γραμμή Αμύνταιο – Κοζάνη στη ΒΔ.Ελλάδα ανακατασκευάστηκε εξαρχής την περίοδο 2003-2007 με συγχρηματοδότηση και από το Γ’ Κ.Π.Σ. για να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση της αντίστοιχης σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης από 1.8.2009 τα δρομολόγια που χρησιμοποιούν τη γραμμή περιορίστηκαν από τέσσερα σε ένα μόνο ημερησίως ανά κατεύθυνση, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της τοπικής Κοινωνίας των Πολιτών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 • Αν η ανωτέρω υποχρησιμοποίηση της γραμμής με ελαχιστοποίηση των δρομολογίων είναι συμβατή με τους σκοπούς και τις ανάγκες που είχαν τεθεί υπόψη της Ε.Ε. προκειμένου να συγχρηματοδοτηθεί η κατασκευή της.
 • Αν η Επιτροπή σκοπεύει να ερευνήσει το θέμα προκειμένου να απευθύνει συστάσεις και να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα.

Ερώτηση Νο 09 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση λίμνης Στυμφαλίας (GR2530002)

Η λίμνη της Στυμφαλίας, στον νομό Κορινθίας της Ελλάδας, θεωρείται σπάνιος υδροβιότοπος και αποτελεί καταφύγιο για 133 είδη προστατευόμενων, επαπειλούμενων και υπό εξαφάνιση πουλιών. 13.090 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (GR2530002).

Σύμφωνα με πρόσφατη1 επιστολή του δημάρχου του Δήμου Στυμφαλίας κύριου Κ. Λέγγα προς την ελληνική κυβέρνηση και άλλους θεσμικούς φορείς, τα “τελευταία χρόνια η λίμνη δίνει την εικόνα του έλους” και “έχει υποστεί σημαντικές προσχώσεις». «Ενώ πριν εκατό περίπου χρόνια το μέγιστο βάθος της άγγιζε τα δέκα μέτρα, σήμερα δεν ξεπερνά τα δύο μέτρα”. Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι “η ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια μειώνεται ταχύτατα με συνέπεια να χάνεται η αίσθηση του τοπίου της λίμνης”, η οποία “ήδη έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε βάλτο”. Επίσης σημειώνει ότι η Στυμφαλία λίμνη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα της ορεινής και της πεδινής περιοχής. Ο δήμαρχος καταλήγει καλώντας κάθε αρμόδιο φορέα να προστρέξει ώστε να διασωθεί η λίμνη.

Επίσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναφέρει στο ηλεκτρονικό της μητρώο την αγροτική εντατικοποίηση και την μη αειφορική εκμετάλλευση ως υψηλές απειλές για την συγκεκριμένη αυτή περιοχή του δικτύου NATURA 2000.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτάται:

 1. Έχει λάβει οποιαδήποτε καταγγελία από οποιαδήποτε πλευρά για την κατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής, και, αν ναι, έχει επικοινωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση για την συγκεκριμένη οικολογική καταστροφή;
 2. Έχει λάβει στοιχεία για την ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων της εν λόγω λίμνης, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη του κοινοτικού δικαίου;
 3. Έχει λάβει αίτηση από την ελληνική κυβέρνηση ή/και εγκρίνει οποιοδήποτε κονδύλιο για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης λίμνης; Αν ναι, στο πλαίσιο ποιού χρηματοδοτικού προγράμματος, και ποια η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος;
 4. Πέρα από τα παραπάνω, σε ποιες εν γένει ενέργειες δύναται ή/και σκοπεύει να προβεί, προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και την διάσωση της συγκεκριμένης λίμνης;

Ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε ότι «με τις ερωτήσεις αυτές επιμένουμε ιδιαίτερα σε θέματα προστασίας των ελληνικών υγροτόπων και σε θέματα υποβάθμισης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ιδιαίτερα για το θέμα της εκτροπής του Αχελώου θεωρούμε ότι η επιμονή σε ένα αποτυχημένο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης κάποτε πρέπει να σταματήσει. Επίσης, η πολιτική μεταφορών θα πρέπει να αλλάξει σε κατευθύνσεις πιο φιλικές για το περιβάλλον και γι’ αυτό ο σιδηρόδρομος πρέπει να ενισχυθεί και όχι να υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο».

Ερώτηση Νο 10 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από κτηνοτροφικές μονάδες

Ερώτηση Νο 11 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Κανονισμός για τα επίπεδα θορύβου από οχήματα.

Comments are closed.