Διημερίδα «Φύση 2000» οι περιοχές του Κάτω Ολύμπου, Αν. Κισάβου, Τεμπών και το Δέλτα του Πηνειού

Παρουσίαση του προγράμματος ΕΠΠΕΡ: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση» και αποτίμηση από την υλοποίησή του 26 και 27 Ιουνίου 2009, Κέντρο Ενημέρωσης «Δρυας», στον πρώην Σιδ. Σταθμό Τεμπών.
dryas_pros_dim_20x14a 1
dryas_pros_dim_20x14b 1

Comments are closed.