«Οδηγοί για το Περιβάλλον»: Αναλαμβάνοντας τοπική δράση

Αρωγή στις προσπάθειες των περιβαλλοντικών ΜΚΟ ανά την Ελλάδα επιδιώκει να παράσχει το WWF Ελλάς μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος για την κωδικοποίηση και διάχυση τεχνογνωσίας που αφορά τόσο στην αντιμετώπιση τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων όσο και στη λειτουργία των περιβαλλοντικών ΜΚΟ.

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται η παραγωγή δέκα εγχειριδίων με γενικό τίτλο «Οδηγοί για το Περιβάλλον» και η αντίστοιχη οργάνωση παρουσιάσεων και εργαστηρίων σε τέσσερις πόλεις της χώρας μας, την Πάτρα τη Θεσσαλονίκη την Αθήνα και το Ηράκλειο.

Τα εγχειρίδια αυτά θα περιλαμβάνουν την απαραίτητη, έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση, παρουσιασμένη απλά και κατανοητά, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών. Στόχος τους θα είναι να προσφέρουν εύκολη, γρήγορη και χρήσιμη πληροφόρηση σε όλους τους ανθρώπους των ΜΚΟ, αλλά και σε κάθε άλλο ενεργό πολίτη της χώρας μας.

Οι τίτλοι των 3 πρώτων Οδηγών που έχουν ήδη εκδοθεί είναι οι εξής:
«Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων»
«Διαχείριση Απορριμμάτων»
«Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση»

Θα ακολουθήσουν άλλοι επτά οδηγοί με αντικείμενο βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα: Νομικό καθεστώς για το περιβάλλον, αστικό πράσινο, εξεύρεση πόρων, νερό, αέρας, τουρισμός και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα ξεκινήσουν κλειστά εργαστήρια για εξειδικευμένο κοινό και κύκλος ανοικτών παρουσιάσεων προς το ευρύ κοινό, όπου και θα συζητηθούν τα αντίστοιχα θέματα.

Το πρόγραμμα των ανοικτών παρουσιάσεων για τους 3 πρώτους οδηγούς στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/5/2009 18.00-20.00 στην Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ) Πρ. Κορομηλά 51, Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα της παρουσίασης έχει ως εξής:

18.00 Προσέλευση κοινού
18.15 Καλωσόρισμα – Κων/νος Λιαρίκος, υπεύθυνος περιβαλλοντικών Δράσεων WWF Ελλάς
18.30 Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλοντικών Οργανώσεων – Κλεάνθης Συρακούλης, καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας
19.00 Διαχείριση απορριμάτων – Ευάγγελος Τερζής, Υπεύθυνος πολιτικής για το νερό και τη ρύπανση WWF Ελλάς
19.30 Δασοπροστασία / Δασοπυρόσβεση – Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Δρ Δασολόγος ερευνητής ΙΜΔΟ/ΕΘΙΑΓΕ
20.00 Ερωτήσεις-Συζήτηση

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Οδηγοί για το περιβάλλον:
10 εγχειρίδια για την ενδυνάμωση περιβαλλοντικών ΜΚΟ και εθελοντικών ομάδων»
που πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Eurobank EFG.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ηλίας Τζηρίτης, Συντονιστής Τοπικών Δράσεων WWF Ελλάς τηλ: 210 3314893
www.wwf.gr

Comments are closed.