Ο Ασωπός στο ευρω-Κοινοβούλιο

Σχετικά δημοσιεύματα:

Στο Βήμα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=264291&ct=1&dt=17/04/2009

Στην Ελευθεροτυπία: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=35940

Στην Καθημερινή: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_18/04/2009_311620

Στο Εθνoς πρόσφατο δημοσίευμα για τον Ασωπό:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&tag=8400&pubid=2916796

One Response to “Ο Ασωπός στο ευρω-Κοινοβούλιο”