Απεργία πείνας ενάντια στα μεταλλαγμένα

Στη Πολωνία κάνουν απεργία πείνας ενάντια στα μεταλλαγμένα. Εκφράστε τη συμπαράστασή σας με κάθε τρόπο.

Από τις 13 Μαρτίου, στην Πολωνία, 8 άνθρωποι κάνουν απεργία πείνας ενάντια στα μεταλλαγμένα.
Την απεργία άρχισαν δύο βιο-αγρότισες, η Edyda Jaroszewska και Danuta Pilarska.
Διαμαρτύρονται ενάντια στην ανεξέλεγκτη καλλιέργεια μεταλλαγμένων (γ.τ.) φυτικών ποικιλιών, ιδιαίτερα ενάντια στο γ.τ. καλαμπόκι ΜΟΝ810 και ενάντια στη διακίνηση μέσω της αγοράς γ.τ. ζωοτροφών.
Στη Πολωνία υπήρχε απαγόρευση της καλλιέργειας γ.τ. ειδών, όμως στη συνέχεια είχαμε άρση της απαγόρευσης και σήμερα το ΜΟΝ810 καλλιεργείται σε τουλάχιστον 3000 εκτάρια και έτσι απειλείται με επιμόλυνση η υπόλοιπη γεωργική παραγωγή. Επειδή η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε γι’ αυτό, έχει ξεκινήσει μια δυναμική αντίσταση, ώστε να παραμείνει η Πολωνία “ελεύθερη από μεταλλαγμένα”.

Υποστηρίξτε τη δράση και την αντίστασή τους και στείλτε μια επιστολή στον πρωθυπουργό Donald Tusk.

Περισσότερες πληροφορίες για δράση και την επιστολή μπορείτε να βρείτε στο:
http://www.gmo-free-regions.org/stop-the-crop-action/pl.html

και στο:

http://icppc.pl/pl/gmo/eng_index.php?id=eng_alert

Comments are closed.