Οδηγός για τον ηλιακό κλιματισμό


Από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές επιβάλλουν την άμεση υιοθέτηση τεχνολογιών που υποστηρίζουν την ορθολογική χρήση των πηγών ενέργειας. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αποδίδεται στην ενέργεια που καταναλώνεται για τον κλιματισμό κτιρίων.

Σήμερα, ο ηλιακός κλιματισμός αποτελεί μια τεχνικά εφικτή και αξιόπιστη πρόταση, ιδιαίτερα για τις κλιματολογικές συνθήκες των Ελληνικών νησιών.. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για δροσισμό είναι μια αποτελεσματική, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λύση για την κάλυψη των αναγκών σε κλιματισμό.
Ο ηλιακός κλιματισμός, μέσω της μείωσης τόσο των ψυκτικών φορτίων όσο και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό, μπορεί να συμβάλει θετικά στην ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, παρέχοντας παράλληλα σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση του τεχνικού οδηγού «Ηλιακός Κλιματισμός: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις», στην ελληνική γλώσσα.

Ο οδηγός εκδόθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SOLCO για την «Απομάκρυνση των μη τεχνολογικών εμποδίων στην τεχνολογία του Ηλιακού Κλιματισμού στα νησιά της Νότιας Ευρώπης» με την υποστήριξη του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Περιγράφει τις βασικές αρχές της τεχνολογίας, δίνει κατευθύνσεις για το διαθέσιμο εξοπλισμό, αναλύει τις εναλλακτικές διατάξεις ενός συστήματος ηλιακού κλιματισμού και παρουσιάζει συγκεκριμένες εφαρμογές σε εγκαταστάσεις ηλιακού κλιματισμού σε Κύπρο, Κρήτη, Σαρδηνία και Σικελία. Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για μέτρα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της ηλιακής τεχνολογίας και θα συμβάλλουν στην διείσδυση του ηλιακού κλιματισμού στην ευρωπαϊκή αγορά. Απευθύνεται σε μηχανικούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην σχεδίαση εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Ο τεχνικός οδηγός είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.solcoproject.net/?secid=8&pid=&pubid=38

Comments are closed.