Διαρροή πετρελαίου στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ

Απομονώθηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, πριν διαφύγει στα αρδευτικά κανάλια.

Στην ορολογία των εργατικών ατυχημάτων υπάρχει και ο όρος «παρ’ ολίγον ατύχημα», ο οποίος αναφέρεται σε ατυχήματα που αποσοβήθηκαν στο παρά πέντε.

Την ίδια ορολογία πρέπει μάλλον να υιοθετήσουμε και για τα περιστατικά ρύπανσης. Μια τέτοια περίπτωση ήταν κι αυτή που συνέβη στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όπου μια ποσότητα πετρελαίου απομονώθηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, πριν διαφύγει στα αρδευτικά κανάλια.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, η διαρροή πετρελαίου από τις σωληνώσεις καυσίμων είναι γνωστή στη ΔΕΗ εδώ και μερικές μέρες. Στους κατοίκους τη περιοχής έγινε αντιληπτή μόλις την Κυριακή. Συγκεκριμένα, μερικά μέλη του «Συλλόγου ανέργων και περιβάλλοντος Αγίου Δημητρίου» εντόπισαν ένα ιδιωτικό συνεργείο απορρύπανσης να προσπαθεί να καθαρίσει την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού χρησιμοποιώντας σύστημα απορρόφησης και συλλογής των περελαιοκηλίδων.

Ο Σύλλογος ενημέρωσε το Δήμο Ελλησπόντου και την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, ενώ την επόμενη κατέφτασε και η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας για τα περαιτέρω.

Ανεξαρτήτως με το αν οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι το συμβάν αντιμετωπίστηκε επιτυχώς κι ότι δεν διέρρευσε πετρέλαιο στα κανάλια, υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία ζητούν απάντηση:

· Πόσον καιρό υπάρχει η διαρροή πετρελαίου;

· Είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας ώστε να παρίστανται το Σαββατοκύριακο, όταν άρχισε η διαδικασία της απορρύπανσης;

· Ποια είναι τα αποτελέσαντα των δειγμάτων που πήρε το συνεργείο του Υπουργείου Γεωργίας από τα αρδευτικά κανάλια;

· Τι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ μέτρα λαμβάνονται ώστε οι τυχόν διαρροές καυσίμων ή άλλων επικινδύνων και τοξικών υγρών, που χρησιμοποιούνται στο παραγωγικό κύκλωμα του Σταθμού, να εντοπίζονται και να θεραπεύονται ΑΜΕΣΑ και όχι κατόπιν εορτής;

· Πότε έγινε τελευταία φορά έλεγχος για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι αφορούν τη διαχείριση των επικίνδυνων υγρών πρώτων υλών (καυσίμων, λαδιών, διαλυτών), καθώς και των υγρών αποβλήτων του Σταθμού;

Περιμένουμε την απάντηση από τη ΔΕΗ και τις εποπτεύουσες Υπηρεσίες της Νομαρχίας Κοζάνης.

Σύλλογος ανέργων και περιβάλλοντος Αγίου Δημητρίου
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

Comments are closed.