Βοήθησε στην απαγόρευση του μεταλλαγμένου καλαμποκιού!

Υπόγραψε για τη διατήρηση της απαγόρευσης του μεταλλαγμένου καλαμποκιού!
Προθεσμία: 2 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)!

Η κρίσιμη ψήφος από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της απαγόρευσης του μεταλλαγμένου καλαμποκιού ΜΟΝ 810 πλησιάζει! Ζητήστε από τις πρεσβείες 10 χωρών να υποστηρίξουν το δικαίωμα της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας και της Γαλλίας να διατηρήσουν το περιβάλλον, την υγεία των πολιτών τους και τη γεωργία τους απαλλαγμένη από μεταλλαγμένα!

Στείλτε επιστολή στις πρεσβείες των δέκα χωρών που θα αποφασίσουν για το μέλλον της καλλιέργειας μεταλλαγμένων στην Ευρώπη.

Comments are closed.