Γήπεδα Γκολφ και Υδατικοί Πόροι

Ημερίδα Οικολογικών Οργανώσεων στις 15 Μαρτίου στον Αλμυρό

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), συμμετέχοντας στο διάλογο, στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στις δράσεις, για την ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετώντας πρόταση της ‘Εν Δράσει’, διοργανώνει στις 15 Μαρτίου ημερίδα στον Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλμυρού και ώρα 11:00 πμ., με θέμα:

«Περιβάλλον -Ανάπτυξη – Γήπεδα Γκολφ – Υδατικοί Πόροι»

Στην Ημερίδα θα κληθούμε όλοι σε μια δημόσια διαβούλευση, ανιχνεύοντας και απατώντας σε πολλά ερωτηματικά, όπως:

Περιβάλλον και Ανάπτυξη είναι συγκρουόμενες έννοιες;
Με ποια συμμετοχικά εκπονημένα χωροταξικά σχέδια συνάδουν οι αποφάσεις χωροθέτησης θέρετρων γκόλφ;
Πως γίνετε και εάν γίνετε διαχείριση των υδατικών πόρων;
Ποια είναι η σχέση τους με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό);
Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα των περιοχών όπου αναπτύσσονται τέτοιου είδους επενδύσεις και πως εξασφαλίζετε η συμμετοχή των πολιτών, στη σύλληψη εκτέλεση και παρακολούθηση τέτοιων επενδύσεων;
Πως εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων, προωθεί λύσεις που προάγουν την επίτευξη της τοπικής βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και ποιος τις αξιολογεί ολοκληρωμένα, στη βάση πολλών και ποικίλων κριτηρίων, μαζί με πολλές άλλες εναλλακτικές προτάσεις χρήσης των τοπικών πόρων;
Υπάρχει τελικά διάλογος;

Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε με την διοργάνωση αυτής της ημερίδας.

Να υπάρξει ο δημόσιος διάλογος, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του πολίτη, η κοινωνική συναίνεση σε μορφές και τρόπους ανάπτυξης της περιοχής που θα αποφέρουν μια ανάπτυξη με το επιδιωκόμενο οικονομικό όφελος για όλους, αλλά θα αφήνουν παρακαταθήκη στα παιδιά μας και το μέλλον τους ένα βιώσιμο και οικολογικά εξασφαλισμένο περιβάλλον.

Comments are closed.