Οι προστατευόμενες περιοχές της ελληνικής φύσης

Ημερίδα διαλόγου και επεξεργασίας θέσεων των Οικολόγων Πράσινων στις 7.2.09 στη Θεσσαλονίκη

Οι Οικολόγοι Πράσινοι σας προσκαλούν στην ημερίδα διαλόγου για την κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών αλλά και για την ανάγκη προστασίας και διαχείρισης τους ως μια ευκαιρία προώθησης ενός νέου πράσινου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα μας.
Η ημερίδα οργανώνεται με πρωτοβουλία της Θεματικής Ομάδας «Περιβάλλον» και της Τοπικής Πολιτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00-21.30, στην αίθουσα Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Πρ. Κορομηλά 51, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

Η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη καμπή και απαιτούνται ολοκληρωμένες, διαμορφωμένες μέσα από ουσιαστική διαβούλευση, πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο:
- τη θεσμική κατοχύρωσή τους με ουσιαστική ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη των αναγκαίων θεσμών διαχείρισης και προστασίας
- την αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκούνται είτε κεντρικά από την κυβέρνηση και το Υ(ΠΕ)ΧΩΔΕ (Ειδικό Χωροταξικό για Τουρισμό, αποχαρακτηρισμοί, πρόσφατες ρυθμίσεις για διάφορες περιοχές κα) είτε σε τοπικό επίπεδο από διάφορες ομάδες πίεσης,
- την αναγνώριση της κοινωνικής σπουδαιότητάς τους και την εφαρμογή ενός μοντέλου πράσινης οικονομίας που να βασίζεται στην προστασία και διαχείριση με ιδιαίτερη οικολογική αξία, προς όφελος της κοινωνίας, της απασχόλησης και του περιβάλλοντος,
- την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και αδιαφάνειας που χρησιμοποιούν τον φυσικό πλούτο για εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων ή αφήνουν να καταστρέφονται και να ρυπαίνονται οι φυσικές περιοχές και οι φυσικοί πόροι (π.χ Κορώνεια, ποτάμια, Ασωπός κα), μεταφέροντας, μεταξύ άλλων, σοβαρά προβλήματα και βάρη στις μελλοντικές γενιές.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί να καταθέσουν την εμπειρία και τις απόψεις – προτάσεις τους εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα θέσουν σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ερευνητικούς φορείς και τις πολιτικές θέσεις τους για τις προστατευόμενες περιοχές της ελληνικής φύσης που έχουν υιοθετήσει με απόφαση του συνεδρίου τους το 2008.

Ιστολόγιο της ημερίδας: http://ecogreensnatura2000.blogspot.com

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Οι προστατευόμενες περιοχές της ελληνικής φύσης ως ευκαιρίες εφαρμογής ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου»
Θεσμικά αιτήματα, κοινωνική σπουδαιότητα και οικονομικές προοπτικές περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009
(με την ευκαιρία και της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων – 2 Φεβρουαρίου)
αίθουσα Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ)
Πρ. Κορομηλά 51, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Πρωινή Συνεδρία (10:00π.μ. – 15:00μ.μ.)
Χαιρετισμοί

-Μιχάλης Τρεμόπουλος (επικεφαλής του ψηφοδελτίου των ΟΠ για την Ευρωβουλή). Παρουσίαση του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, των πρωτοβουλιών του για το περιβάλλον και των σχεδιασμών του για τις Ευρωεκλογές.

-Παρουσίαση του ψηφίσματος για τις προστατευόμενες περιοχές, το οποίο υιοθετήθηκε στο συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων του Μαρτίου 2008

Α’ Ενότητα: Η διάσταση της αυτοδιοίκησης.
(10:30-11:15μ.μ.)
Πόπη Καλαϊτζή – Έπαρχος Λαγκαδά
Ιωάννης Μπίκος – πρώην Αντινομάρχης Θεσσαλονίκης περιβάλλοντος & αγροτικής ανάπτυξης
Γιάννης Μπουτάρης – επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής «Φύση 2000».

Β’ Ενότητα: Οι απόψεις επιστημονικών ινστιτούτων και άλλων φορέων.
(11:30-12:45μ.μ.)
Πέτρος Κακούρος (ΕΚΒΥ): « Προστασία της φύσης, προστατευόμενες περιοχές και η συμβολή τους στην αειφορική ανάπτυξη».
Π. Παναγιωτίδης (ΕΛΚΕΘΕ): « Το δίκτυο NATURA 2000 ως εργαλείο διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης παράκτιων περιοχών».
Νίκος Γρηγοριάδης (Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών – ΕΘΙΑΓΕ): «Η ερευνητική διάσταση ως μοχλός προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών».
Ελισάβετ Τσαλίκη (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Τμ. Κ. Μακεδονίας): «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στις προστατευόμενες περιοχές: ευκαιρίες, εμπειρίες και προοπτικές».

Ερωτήσεις

Γ’ Ενότητα: Ειδικές εισηγήσεις και τοποθετήσεις
(13:00-14:00μ.μ.)
Λία Παπαδράγκα, υπεύθυνη επικοινωνίας Φ.Δ. Δέλτα Λουδία – Αλιάκμονα και μέλος του προσωρινού Δ.Σ. του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών: «Λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Προβλήματα – προτάσεις – προοπτικές: η ματιά των εργαζομένων».
Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια Οικολογίας, Τμ. Βιολογίας, ΑΠΘ (πρώην πρόεδρος Φ.Δ. Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα).
Γιώργος Βλάχος & Λεωνίδας Λουλούδης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Τζώρτζια Βαλαώρα, εξωτερική ομάδα παρακολούθησης προγράμματος LIFE: « Το πρόγραμμα LIFE στην Ευρώπη και την Ελλάδα: ευκαιρίες, αποτελέσματα και προοπτικές».

Δ’ Ενότητα: Οι απόψεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(14:00-15:30μ.μ.)
Πέρη Κουράκλη (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία): «Συμβατή με την προστασία η ανάδειξη των υγροτόπων: οικοτουρισμός και περιβαλλοντική ενημέρωση».
Γιώργος Κατσαδωράκης (WWF-Ελλάς)
Άντζελα Λάζου (Greenpeace)
Δημήτρης Μπούσμπουρας (Αρκτούρος)
Σπύρος Ψαρούδας (Καλλιστώ)
Χριστίνα Κονταξή (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS)
Γιώργος Πασχαλίδης (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων – ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Συζήτηση

Απογευματινή Συνεδρία (17:00μ.μ. – 21:00μ.μ.)
Ε’ Ενότητα: Ειδικές εισηγήσεις
(17:00-18:30μ.μ.)
Φίλιππος Δραγούμης: «Προστασία της βιοποικιλότητας, μέρος της πράσινης λύσης για την κρίση».
Θανάσης Μακρής: «Πολιτικές κοινωνικής οικονομικής ενίσχυσης με επίκεντρο τις προστατευόμενες περιοχές της ελληνικής φύσης».
Γιώργος Κατσαδωράκης: «Η διάσταση του τοπίου στην προστασία της ελληνικής φύσης».
Χαρίκλεια Μινώτου (Αντιπρόεδρος της ΔΗΩ & Πρόεδρος του μεσογειακού τμήματος της IFOAM – ABM): «Η βιολογική γεωργία στις προστατευόμενες περιοχές».
Νίκος Χρυσόγελος (μέλος της Γραματείας των ΟΠ, 3ος υποψήφιος στη λίστα των ΟΠ για τις Ευρωεκλογές): «Η αναγκαιότητα ενός πολιτικού μοχλού πίεσης για την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών».

ΣΤ’ Ενότητα: Τα προβλήματα συγκεκριμένων περιοχών
(18:30-20:00μ.μ.)
Χαιρετισμός της Μαρίας Βασιλάκου (Αναπληρώτρια Πρόεδρος των Αυστριακών Πράσινων και 2η υποψήφια στη λίστα των ΟΠ για τις Ευρωεκλογές).
Θα γίνουν σύντομες παρεμβάσεις (5’) για: Βιστωνίδα, Εκβολές Νέστου, Βόλβη, Κορώνεια, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Πρέσπες, Παμβώτιδα, Δέλτα Καλαμά, Εθνικό Πάρκο Πίνδου, Τζουμέρκα – Περιστέρι, Αμβρακικός, Οίτη, Γκιώνα, Σπερχειός, Μεσολόγγι, Γιάλοβα, φοινικόδασος Βάι, Σίφνος, Κάρπαθος, Λήμνος.

Προτάσεις για συμπλήρωση των θέσεων των Οικολόγων Πράσινων
(20:00-21:00μ.μ.) Τοποθετήσεις μελών και συμμετεχόντων & συζήτηση

Comments are closed.