Υποχώρηση στην ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα

Ξεδοντιάστηκε το Ενεργειακό Πακέτο της Κομισιόν μπροστά στις πιέσεις κυβερνήσεων να προστατέψουν τις ανθρακικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες τους.

Το κείμενο του Συμβουλίου:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/104672.pdf

Ανακοίνωση ΕΠΚ:
http://europeangreens.org/cms/default/dok/262/262263.eu_leaders_in_shameful_retreat_on_climat@en.htm
Ανακοίνωση Πράσινων Ευρωκοινοβουλίου:
http://www.greens-efa.org/cms/pressreleases/dok/262/262220.eu_summit@en.htm

Τάσος Κρομμύδας

Comments are closed.