Συνέδριο για το περιβάλλον στις Σέρρες

Το 20ο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, στις 24-25-26 Οκτωβρίου 2008

Η Οικολογική Κίνηση Σερρών ανέλαβε τη διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, 24-25-26 Οκτωβρίου 2008 με θέμα:

«Φυσικό Περιβάλλον – Φορείς Διαχείρισης – Δημόσια Διοίκηση»

Στο συνέδριο συνδιοργανωτές είναι:
-η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ),
-η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, ο Δήμος Σερρών και η ΤΕΔΚ Σερρών,
-το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών (ΕΒΕΣ)
-το ΤΕΙ Σερρών.
Η Οικολογική Κίνηση Σερρών απευθυνόμενη σε όλους τους πολίτες και τους θεσμικούς φορείς του τόπου, τους καλεί να συμμετέχουν ενεργά στην καλύτερη διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου, τις εργασίες του οποίου φέτος θα κληθούν να το παρακολουθήσουν εκπρόσωποι Βαλκανικών και Ευρωπαϊκών Οικολογικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. (UNEP).

Ενότητες – Θεματικές εισηγήσεις:

Ενότητα 1. Ελληνικό Φυσικό Περιβάλλον: Περιγραφή και Διαχείριση.

1) Δασικός πλούτος και εθνικοί δρυμοί
2) Υγροτοπικά οικοσυστήματα και υγρότοποι RAMSAR
3) Μη αστικές παράκτιες ζώνες και θαλάσσια πάρκα

Ενότητα 2. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

4) Υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα
5) Διεθνής εμπειρία και προτάσεις βελτιστοποίησης

Ενότητα 3. Περιβάλλον και Δημόσια Διοίκηση.

6) Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Προβλήματα εφαρμογής
7) Ο ρόλος και οι ευθύνες του κράτους στη διαχείριση του περιβάλλοντος
8) Ο ρόλος και οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιβάλλον

Ενότητα 4. Θεσμοί Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, Κοινωνία των Πολιτών.

9) Διεθνείς οργανισμοί και προστασία του περιβάλλοντος

10) Ο ρόλος των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος
11) Ελληνικοί θεσμοί προστασίας περιβάλλοντος (Συνήγορος του πολίτη, Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, Σ.τ.Ε. κλπ.)
12) Διαχείριση διακρατικών φυσικών πόρων – «Περιβαλλοντική διπλωματία»
13) Φυσικό περιβάλλον και Κοινωνία των Πολιτών (ΜΚΟ, ευθύνες πολιτών)

Comments are closed.