Απόσυρση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου

Την απόσυρση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου ζητούν το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος, οι σύλλογοι δασολόγων και αρχαιολόγων και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Θεωρούν ότι το εθνικό χωροταξικό καταστρατηγεί το άρθρο 24 για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ενώ έχει βασικές νομικές πλημμέλειες.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο τελικό Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου και σύμβουλος της επικρατείας, κ. Μαρία Καραμανώφ, «το πλαίσιο αντιμετωπίζει το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον ως απλούς θύλακες προστασίας στο κέντρο μιας άναρχης ανάπτυξης. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι η άποψη των φυσιολατρών αλλά μια επιλογή επιβεβλημένη από τις εξελίξεις». Μάλιστα εξέφρασε και αυτή επιφυλάξεις σχετικά με τη νομιμότητα του πλαισίου, αφού «έχει δύο βασικές νομικές πλημμέλειες: την τυπική, δηλαδή την έλλειψη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για τις επιπτώσεις του, και την ουσιαστική, δηλαδή την παραβίαση της αρχής της βιωσιμότητας και της αειφορίας».
Σχετικά με την αντικατάσταση από το τελικό κείμενο του χωροταξικού της υποχρέωσης κατάρτισης δασολογίου εντός τετραετίας και τη συσχέτισή του με το πρόγραμμα οριοθέτησης των δασών από το ΥΠΕΧΩΔΕ, οι δασολόγοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για επιτυχία, που όμως δεν λύνει το πρόβλημα. «Πρέπει πριν ξεκινήσει το εθνικό κτηματολόγιο να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες», ανέφερε ο πρόεδρος των δασολόγων – δημοσίων υπαλλήλων κ. Νίκος Μπόκαρης. «Το ζήτημα της χρήσης των αεροφωτογραφιών του ’60 έναντι εκείνων του ’45 ή του ’78, που έθεσε πρόσφατα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, δεν είναι παρά ένα ψευδοδίλλημα. Οι δασικοί χάρτες δεν έχουν στόχο να συγκαλύψουν τις παρανομίες, αλλά να τις καταγράψουν. Κατόπιν μπορεί να έρθει η πολιτεία να διευθετήσει την κατάσταση με τρόπο δίκαιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού».
Οι φορείς καταδίκασαν ομόφωνα το προτεινόμενο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο, ως αντικείμενο στις αρχές της βιωσιμότητος και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ως βασικές προτεραιότητες του βιώσιμου χωροταξικού σχεδιασμού επεσήμαναν την ανάγκη αποκατάστασης των περιβαλλοντικών καταστροφών από την άναρχη άγρια ανάπτυξη (εξυγίανση ακτών, μεταφορά βιομηχανιών κ.λπ.), την απόλυτη προστασία του συνόλου των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υποχρέωση διαφύλαξης του συνόλου του φυσικού κεφαλαίου και της γεωργικής γης, την ανάγκη κατάρτισης γνησίου διασολογίου και όχι υποκατάστατων αυτού με καταστρατήγηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, την άμεση κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, την κατάρτιση βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής με κριτήριο τον έλεγχο της ζήτησης, καθώς επίσης και την ενσωμάτωση του κριτηρίου της περιβαλλοντικής προστασίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές όπως απαιτεί η ΕΕ.

Στη Συνέντευξη Τύπου παρέστησαν οι κ.κ.: Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, Μαρία Κόντου, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Νικόλαος Μπόκαρης, Δασολόγος, Πρόεδρος ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων) και Ηλίας Φρυτζαλάς, Χωροτάκτης, Εκπρόσωπος ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

Comments are closed.