“Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία” -συνέδριο

Τον Οκτώβριο του 2008 οργανώνεται στον Βόλο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 4ο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και την Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία.

Η θεματολογία του συνεδρίου:
-Βιοποικιλότητα
-Οικολογία Τοπίου
-Διαχείριση Φυσικών πόρων
-Λειτουργική οικολογία
-Μέθοδοι έρευνας στην οικολογία και στις επιστήμες του περιβάλλοντος
-Περιβαλλοντική αγωγήΥπάρχει περίπτωση η θεματολογία να τροποποιηθεί εφόσον δεν θα υπάρξει επαρκής αριθμός ανακοινώσεων για τα διάφορα θέματα η θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιο άλλο θέμα.

“Στρογγυλά τραπέζια”

-Υγεία και Περιβάλλον (οργ. Ιατρική Σχολή Π.Θ)
-Περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλίας (οργ. Ο.Τ.Α.)
-Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων (οργ. Τομέας Οικολογίας, Τμ. Βιολογίας, Α.Π.Θ.)
-Επιστημολογία και Ηθική (οργ. Τομέας Οικολογίας, Τμ. Βιολογίας, Α.Π.Θ.)

Υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και άλλων ομάδων εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός συμμετεχόντων και ανάληψη της οργάνωσής τους.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://ecologyconference2008.users.uth.gr
καθώς και στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας http://web.auth.gr/eoe/sunedria.htm
και του Τμήματος Βιολογίας http://www.bio.auth.gr/main/indexgr.htm

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα που αφορούν την οργάνωση του συνεδρίου με: Τηλ: 24210-74712, 74630, Fax: 24210-74630, e-mail: ecologyconference2008@uth.gr

Comments are closed.